Prosjektnyheter

Ett skritt nærmere ny Sentrum brannstasjon

Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects A/S

AKTUELLE PROSJEKTER: Omsorgsbygg har valgt WK Entreprenør AS for detaljprosjektering og bygging av Sentrum brannstasjon i Bjørvika. Ny og effektiv stasjon skal stå klar i 2023.

Av Bjørn Laberg

Den nye brannstasjonen i Bjørvika skal sikre brannberedskapen i sentrum etter at Hovedbrannstasjonen på Hammersborg flyttes til Bryn på grunn av det nye Regjeringskvartalet.

Transparente fasader

Nye sentrum brannstasjon skal gjøre Oslo brann- og redningsetat i stand til å løse sine oppgaver på best mulig måte, og i tillegg skal også bygningen bidra til å tilføre kvaliteter til området. Det er viktig at bygget også blir publikumsrettet, blant annet ved å gjøre brannvesenets arbeid synlig for omgivelsene, gjennom transparente fasader. Etter planen skal flyttingen skje senest innen utgangen av juni 2023, og nye sentrum brannstasjon må være operativ fra dette tidspunktet.

Sentrum brannstasjon blir sentralt plassert der den lille parken mellom Havnelageret og lokalene til Statens vegvesen står i dag.

Elektrisk maskinpark

– Vårt fokus er at Sentrum brannstasjon skal bidra til at de som jobber der får gjort jobben sin på en effektiv måte, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig. Oslo kommune har satt et krav til at alle byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025 og dette prosjektet har som mål å levere en elektrisk maskinpark på byggeplassen. Vi bidrar med dette til at kommunen nærmer seg målet om nullutslipp, sier administrerende direktør i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler.

– Vi er svært fornøyd med at Omsorgsbygg har valgt WK Entreprenør til å gjennomføre Sentrum brannstasjon, og vi ser frem til å benytte bredden i vårt kvalifiserte WK-lag på dette prosjektet. For oss er dette et svært interessant bygg med høye miljøambisjoner og arkitektoniske kvaliteter som vi gleder oss til å realisere i tett samspill med Omsorgsbygg. WK har lang og solid erfaring med bygging i Oslo sentrum. Denne erfaringen vil komme godt med når vi nå skal levere denne flotte brannstasjonen som skal fungere optimalt for både brukere og hele Oslos befolkning, sier Erlend Wegger, daglig leder i WK Entreprenør.

BREEAM-NOR- prosjekt

Det var stor interesse for brannstasjonens plan- og designkonkurransen som mottok 100 bidrag for Sentrum brannstasjon. Konkurransen ble vunnet av arkitektfirmaet Gottlieb Paludan Architects A/S og deres forslag «Glød». Den nye brannstasjonen vil få en fasade av brent tre. Det legges opp til gjenbruk av betong til oppstillingsplassen. Utstrakt bidrag av naturlig lys inn i oppholdsarealer reduserer behov for kunstig belysning. Det er også lagt opp til oppsamling av regnvann til bruk i toaletter og i vaskehallen.

Prosjektet har høye miljøambisjoner, og bygget skal miljøsertifiseres til BREEAM-NOR Excellent. Det tilrettelegge for økologisk mangfold gjennom bruk av stedsegne plantearter og etablering av habitater for pollinerende insekter, og det skal benyttes bygningsintegrerte solceller. Klimagassutslippene fra materialbruk skal være minimum 40 prosent lavere enn referansebygget.

Forprosjekt ble ferdigstilt i 2020, detaljprosjektering med byggefase skal settes i gang i 2021, og brannstasjonen skal stå klar i 2023.

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.