Prosjektnyheter

Bygger ny barneskole i Tvedestrand

Illustrasjon: Arkitema

AKTUELLE PROSJEKTER: Tvedestrand kommune har tildelt Veidekke oppdraget om å bygge ny barneskole på Lyngmyr i Tvedestrand.

Av Bjørn Laberg

Kontrakten er totalentreprise verdt 172 millioner kroner ekskl. mva. Prosjektet er vunnet i en pris-/designkonkurranse der Veidekke har samarbeidet med Arkitema om løsningsforslaget. 

Det nye bygget på om lag 6.500 m2 over tre etasjer skal huse ny barneskole for hele Tvedestrand kommune. Skolen bygges som en tre-parallell skole med plass til 525 elever. I tillegg kommer komplette utearealer og nærmiljøanlegg på cirka 15.000 m2.

Regnvann skal fordrøyes lokalt og nyttes som trivselsskapende element i utearealene. En liten eksisterende elv skal ledes gjennom og animere utearealet og benyttes i naturfag, samtidig som den vil ha en viktig rolle i overvannshåndteringen.

Da området fra før rommer både ungdomsskole og idrettshall har en betydelig utfordring vært å organisere en trafikkløsning der også den nye barneskolen får et trygt og funksjonelt trafikkmønster, med universelt utformede atkomster til eksisterende og nye bygg.

– Dette prosjektet betyr mye for innbyggerne i Tvedestrand kommune som nå får en ny og tipp topp moderne skole for barna i kommunen. Å bygge gode skolebygg er noe av det mest meningsfulle vi som entreprenører kan gjøre, og takker så mye for oppdraget. Vi håper å gjenta suksessen fra byggingen av Tvedestrand videregående skole og idrettspark for et par år siden, og prosjektet blir en viktig del av vår portefølje i østre del av Agder, sier distriktsleder Atle Monan i Veidekke Bygg Agder.

Byggearbeidene starter opp allerede nå i august og er planlagt ferdigstilt i mai 2023 slik at skolen kan tas i bruk til skolestart 2023.

FAKTA:

Fylke: Agder
Tiltakshaver: Tvedestrand Kommune
Totalentreprenør: Veidekke Agder AS avd. Arendal
Verdi: 172 millioner kroner
RI Reguleringsplan: Feste Sør AS
RI Byggeteknikk, forprosjekt: Multiconsult AS
RI Elektroteknikk, forprosjekt: Rambøll Norge AS
RI Ventilasjon, forprosjekt: Siv. Ing. Øivind B Berntsen AS
RI VVS, forprosjekt: Siv. Ing. Øivind B Berntsen AS

Illustrasjon: Arkitema

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.