Prosjektnyheter

Bygger barne- og avlastningsboliger i Tromsø

Sommerlystvegen barne- og avlastningsboliger skal bygges i massivtre og miljøsertifiseres etter BREEAM. Illustrasjon: Rambøll arkitektur

AKTUELLE PROSJEKTER: Peab Bjørn Bygg har signert kontrakt med Tromsø kommune om å bygge Sommerlystvegen barne- og avlastningsboliger.

Av Bjørn Laberg

Sommerlystvegen blir boliger for barn og unge med alvorlige funksjonsnedsettelser eller som av andre årsaker har omfattende omsorgsbehov. Prosjektet vil bestå av både korttidsboliger, faste boliger og fellesarealer.
Tromsø kommune har tidligere avholdt en skissekonseptkonkurranse for å få belyst ulike løsninger på oppgaven. Rambøll arkitekter vant konkurransen med et overbevisende prosjektforslag.

Etterlengtet bygg

«Prosjektet forholder og knytter seg til stedet med sol, utsikt og skjerming, med rike muligheter for aktivitet og opphold, både ute og inne. Bygningsmassen er brutt ned i gjenkjennbare, mindre enheter, «småhusene», som uttrykker sin primære funksjon bolig, uten kompromiss med funksjonalitet og kompakthet», het det blant annet i jurybegrunnelsen den gang.
– Vi har jobbet lenge med å lande denne avtalen og er derfor svært glade for kunne å gå i gang med arbeidet. Dette er et viktig og etterlengtet bygg i Tromsø, og som en lokal samfunnsbygger er vi spesielt glade for slike prosjekter som betyr så mye for brukerne, sier prosjektsjef Morten Andreassen i Peab Bjørn Bygg.

Massivtre og miljøsertifisering

Barne- og avlastningsboligene skal bygges i massivtre, og det er lagt vekt på høye kvaliteter i prosjektet for å skape trivsel for brukerne av bygget. Det vil være utstrakt bruk av synlige trematerialer og robuste løsninger som skal tåle hard bruk. I bygget blir det også en svært påkostet velværeavdeling som skal gjøre det hyggelig for brukerne.
– I tillegg blir dette det første kommunale bygget i Tromsø som skal miljøsertifiseres etter BREEAM. Det er et tilleggsaspekt ved prosjektet som vi synes er veldig positivt, sier Andreassen.

Ett og et halvt års byggetid

I dag står det en gymsal på tomta. Arbeidene med å rive denne starter i løpet av mars.
– Vi ser frem til å komme i gang med byggearbeidene, og gleder oss til vi i september 2022 kan overlevere et flott og viktig bygg til lokalsamfunnet, sier Morten Andreassen.

Fakta:

Fylke: troms og Finnmark

Kommune: Tromsø kommune

BTA: 2083 kvm

Totalentreprenør: Peab Bjørn Bygg

Byggetid: 18 måneder

Kontraktssum: 90 millioner kroner, eks. mva

Arkitekt: Rambøll arkitektur

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.