Nyheter

WSP utvikler pilotprosjekt for Omsorgsbygg

Illustrasjonsfoto Nye Oppsal. Foto: Bølgeblikk Arkitekter

«Nye Oppsal» er et pilotprosjekt, og skal som både sykehjem og boliger på tvers av generasjoner være en utforming av morgendagens botilbud for eldre.

Sosial velferd og brukernes behov skal stå i sentrum, og prosjekteringen skal legge vekt på innovative og automatiserte løsninger for god og framtidsrettet drift av sykehjemmet. Prosjektet er unikt ved at det skal legges til rette for fleksibel veksling mellom tilbudene tilpasset brukernes behov. Det er det tredje sykehjemsprosjektet WSP vinner for Omsorgsbygg, sammen med Majorstuhjemmene og Mortensrud sykehjem.

– På Nye Oppsal skal det være fokus på trygghet og god livskvalitet med velferdsteknologi. Målet er et godt arbeidsmiljø med fornøyde beboere, pårørende og ansatte, forteller Lars Henrik Bøhler, administrerende direktør i Omsorgsbygg, i en pressemelding.

Jasna Erichsen

– WSP vil levere et tverrfaglig team på nærmere 20 rådgivere fra alle våre forretningsområder. Det er veldig gøy å få fornyet tillit på enda et sykehjemsprosjekt for Omsorgsbygg, sier Jasna Erichsen, markedssjef i WSP Norge.

Nye Oppsal sykehjem blir en viktig del av by- og samfunnsutviklingen i Oslo. Sykehjemmet på ca. 15 500 m2 skal bli en integrert del av lokalmiljøet, og skal støtte opp om byrådets visjon for Oslo som en grønnere, varmere og mer skapende by. Sosial velferd, bærekraft og velferdsteknologi står sentralt i prosjektet, som også har høye miljøambisjoner med minimum BREEAM NOR excellent-sertifisering.

Spesialiserer seg på framtidssikring av helse- og omsorgsbygg
– Våre gjentatte seire på sykehjemsprosjekter bekrefter at det å levere og skape noe bra og innovativt for kunden skaper tillit. Det viser at WSP gjør en solid jobb, som danner grobunn for at vi kan være enda mer konkurransedyktige på framtidssikring og utvikling av morgendagens helse- og omsorgsbygg, sier Ove Morten Bergane, divisjonsleder i WSP Norge.

WSP har de siste årene etablert seg som en ledende aktør innen planlegging og utvikling av sykehjemsprosjekter i Oslo. Markedssjef i WSP Norge, Jasna Erichsen, forteller at det å vinne prosjekter innen helse- og omsorgsbygg har vært en del av WSP sin strategi for 2020-2022.

– Vi satte opp tre ønskeprosjekter, som faktisk var de tre sykehjemsprosjektene for Omsorgsbygg som vi nå har vunnet. Vi så at det var potensiale i markedet, med tanke på blant annet eldrebølgen og investeringer i velferdsteknologi, og vi ville være med på den reisen. Det er et spennende faglig felt og det har en svært viktig rolle i samfunnsutviklingen.

Team som leverer hele verdikjeden av kompetanse
Erichsen mener at en av årsakene til at WSP stadig vinner kontrakter på sykehjemsprosjekter, er at de tilbyr tverrfaglig kompetanse fra ulike forretningsområder. WSP har blant annet sterke fagmiljøer innenfor prosjektering og prosjektledelse, som spiller hverandre gode og sikrer den utførelsen og kvaliteten som oppdragsgiver ønsker i prosjektene.