Nytt om navn

WSP satser på samfunnsutvikling

WSP styrker seg og ansetter Espen Sørbye Frederiksen som leder for et nytt forretningsområde – WSP Samfunnsutvikling. WSP ønsker med dette å hjelpe byer, tettsteder og virksomheter med å designe og utvikle trygge, sikre og velfungerende samfunn for fremtiden.

Fra 1. januar samles WSPs kompetanse innen samfunnsutvikling i en egen enhet, ledet av Espen Sørbye Frederiksen. Han har 20 års erfaring som konsulent og leder, fra blant annet Accenture, Attensi, AFRY og Steen & Strøm. De siste tolv årene har han jobbet med strategi, bærekraft og teknologi i sitt eget selskap, CSR Consulting.

–       Det å bli en del av et av verdens sterkeste miljø på samfunnsutvikling er utrolig gøy. Fordi WSP er et globalt selskap får jeg nå 50 000 nye kollegaer som hver dag jobber med å identifisere utfordringer og muligheter vi står ovenfor. Sammen skal vi framtidssikre verden ved å finne de smarteste løsningene samfunnet trenger, sier Frederiksen.

Strategisk satsing
I høst startet arbeidet med å strukturere og etablere det nye forretningsområdet, som vil telle rett under 70 WSPere. Enheten vil bestå av store deler av tidligfasemiljøet i WSP Norge; spesialister innen by-, tettsteds- og eiendomsutvikling, brukermedvirkning, pedagogikk, helse, analyse og arkitektur.

– Samfunnsutvikling er et viktig strategisk satsingsområde som allerede i dag gjennomsyrer alt WSP er og gjør. Ved å samle sammen de unike og solide fagmiljøene innenfor dette området til én enhet vil vi kunne videreutvikle det aller beste fagmiljøet innen samfunnsutvikling, som igjen vil gi enda større slagkraft i markedet, sier administrerende direktør i WSP Norge, Mickey Johansson.

– Vi vil kombinere spesialistkompetanse innen analyse, mobilitet, digitalisering, brukermedvirkning, arkitektur, planarbeid, og forretningsutvikling for å finne de beste løsningene på komplekse problemer. På denne måten skal vi hjelpe offentlige og private virksomheter med å tilpasse seg samfunnsendringene vi står ovenfor, sier Frederiksen.

I forlengelsen av dette skal også den internasjonale kompetansen WSP besitter benyttes.

– Identiteten vår ligger i hva vi kan levere i felleskap. Koronatiden har vist at kollegaene våre kan sitte hvor som helst og løse problemer sammen. Vi i WSP Norge kjenner det norske markedet best, samtidig som det globale nettverket gjør at vi kan benytte oss av kunnskap fra hele verden. Dette blir viktig for å forstå globale trender og behov som økt naturkvaliteter i  byene, løsninger som styrker folkehelse, sosial bærekraft og bedre kollektive løsninger, sier Frederiksen.

Ønsker tidlig dialog og samarbeid
WSP ønsker å samarbeide med andre aktører innen samfunnsutvikling for å utvikle nye relevante tjenester. Målet er å skape løsninger som skiller seg ut fra konkurrentene.

– WSP skal bli den mest spennende samtalepartneren for samfunnsutvikling. Vi er interesserte i å studere komplekse problemstillinger for å finne de mest optimale og lønnsomme  løsningene. Samarbeid med kunder og samarbeidspartnere tidlig, før retningen i et prosjekt allerede er staket ut, er viktig. Det vil kunne føre til bedre og mer fremtidsrettede løsninger, og er noe vi håper på å få til mer av i tiden som kommer, avslutter Frederiksen.