Byggautomasjon

– Vi hadde ikke vært den nasjonen vi er i dag uten automatisering

Illustrasjonsbilde: Getty Images

– Robotisering og automatisering vokser i det globale markedet. Sammenliknet med Sverige, Finland og Danmark henger vi likevel etter i bruk av denne teknologien, mener kommunikasjonsrådgiver i NFEA, Tom K. Venger.

Av Trond Schieldrop

– Vi registrerer uansett en gryende interesse for å ta nødvendige grep for at norsk industri skal oppnå konkurransefordeler med robotisering og automatisering, sier Venger til Byggfakta.

– NFEA er en fagforening som tar for seg fagene automatisering og elektro. Vi er en nettverksforening som skal fremme fagene i den offentlige debatten. En sentral oppgave er rekruttering til faget. Som nettverksorganisasjon har vi med oss brukere, leverandører, forskning, utvikling og akademia. Vår primære oppgave er å samle hele verdikjeden og løfte frem norsk industri, sier Venger.

Bildet: – I 2015 var det første gang statsminister Erna Solberg sa ordet automatisering i sin nyttårstale. Da trodde vi gjennombruddet var kommet, men det skulle ta flere år før det virkelig tok av, sier kommunikasjonsrådgiver i NFEA Tom K. Venger. Foto: Trond Schieldrop
Langt lerret å bleke

– Hvordan er forståelsen for automatisering og robotisering innen bygg-, anleggs og industribedrifter i Norge?

– Jeg begynte i NFA som var navnet på foreningen før den ble slått sammen med IFEA i 2018 og ble omdøpt til NFEA. Her har jeg primært arbeidet med automatisering. Målet i 2010 var å få politikere til å bruke ordet automatisering. I 2015 var det første gang statsminister Erna Solberg sa ordet automatisering i sin nyttårstale. Da trodde vi gjennombruddet var kommet, men det skulle ta flere år før det virkelig tok av, sier Venger.

Bygger samfunnet

– I dag omtales automatisering mer og mer i media og det politiske miljøet, og er med på å utvikle samfunnet. Vi som jobber med dette, ser verdien som det representerer og velstanden det bygger i Norge. Vi hadde ikke vært den nasjonen vi er i dag uten automatisering. Derfor er det gledelig at store deler av næringslivet har for alvor begynt å skjønne betydning av fagområdet. Automatisering og robotisering inntar nå stadig nye områder. Bedrifter som tidligere var skeptiske, eller som ikke helt forsto at deler av produksjonen kunne robotiseres, har nå endret holdning, sier Venger.

Mer interessante oppdrag

Han mener holdninger om at automatisering og robotisering fjerner arbeidsplasser faller på sin egen urimelighet.

– Faktisk viser tall at en slik omstilling har økt bemanningen. Hvordan henger dette sammen? En robot i en produksjonsbedrift erstatter to medarbeidere som tidligere stablet kasser i enden av et samlebånd. En slik arbeidsoperasjon var belastende for helsa. Med en robot har de blitt robotoperatører og fått mer interessante oppdrag i bedriften. Vi registrerer at det er nesten ingen medarbeidere som blir oppsagt på grunn av automatiserte produksjonslinjer, påpeker Venger.

Skaper mange arbeidsplasser

– Når samfunnet blir mer teknologisert, utdannes det flere folk med spesialkompetanse innen automatisering og robotisering. I tillegg blir det et skrikende behov etter medarbeidere som utvikler og selger roboter. Noen leverer gripere og software til roboten som blir installert i etterkant, mens andre driver med service og vedlikehold. Dette skaper behov for kompetanse som kan betjene og vedlikeholde slike teknologiske nyvinninger, sier Venger. Han mener Norge henger etter på robotisering sammenliknet med Finland, Sverige og Danmark.
– Når det er sagt, er det en gryende endring, spesielt med samarbeidende roboter, som både er billigere og ikke må stå i et sikkerhetsbur, understreker han.

Langt fremme

– Bygg- anleggs- og elektrobransjen er næringer som er «langt fremme i skoa» innen automasjon og styringssystemer for næringseiendommer og eneboliger. Jevnlig arrangerer vi kurs og konferanser innen byggautomasjon, der temaet ofte er smarte og automatiserte løsninger for adgangskontroll, ventilasjon- og varmestyring og fjernstyring av disse i kommunale bygg. På byggeplasser registrerer vi at det gradvis åpnes for mer bruk av robotisering og automatisering av ulike statiske operasjoner. Bransjen har likevel fortsatt mye å gå på, for å effektivisere byggeprosessene, men er absolutt på rett vei, mener Venger.

Sammensatt bilde

Årsaken til at flere vegrer seg med å ta i bruk robotteknologi, er ifølge Venger sammensatt.
– Vi har store fagforeninger som er opptatt av å opprettholde arbeidsplasser. Får de for seg at automatisering kan fjerne arbeidsplasser, kan de komme til å sette foten ned. Ser de at det kan føre til nye arbeidsplasser er det et pluss for industrien de representerer. Det må derfor være investeringsvilje i slike systemer og vi må ha noen bedrifter som går i front med bruk av teknologien. Det er nemlig ikke grenser for hvilke prosesser som kan robotiseres, sier han.

– Min oppfordring er at både industri, bygg og anleggsbransjen søker informasjon hos bedrifter som har tatt i bruk automatisering og robotisering, for å få vite hvilke erfaringer disse har høstet. Snakk også med de som leverer løsningene, for å finne ut hva som passer for deg, oppfordrer Venger avslutningsvis