Nyheter

Veidekke bygger på Jåttå

Daglig leder Erlend Aanestad i Øgreid Eiendom (t.v.) og distriktsleder Frode Friestad i Veidekke Bygg Stavanger.

Veidekke har fått i oppdrag av Øgreid Eiendom AS å oppføre første byggetrinn i boligprosjektet Søstrene Hinna på Jåttå i Stavanger.

Boligprosjektet Søstrene Hinna består totalt av 18 rekkehus og 124 leiligheter fordelt på tre byggetrinn. Avtalen som nå er inngått med Veidekke gjelder de første 51 boligene i byggene B1, BB1 og BB2 på om lag 8.000 m2 inkludert bodarealer og en tilhørende parkeringskjeller som skal forberedes for videre utbygging og sammenføyning med de neste byggetrinnene.

– Veidekke har lang og god erfaring i å gjennomføre byggingen av boligprosjekter i denne størrelsen. Dette er et flott prosjekt i et spennende utviklingsområde i det som er i ferd med å bli en av Stavangers mest attraktive bydeler. Vi takker Øgreid Eiendom så mye for oppdraget og ser fram til å komme i gang med byggearbeidene etter sommeren, sier direktør Are Westbye i Veidekke Bygg Syd.

Søstrene Hinna er startskuddet for videreutviklingen av Hinna Park. Området vil når det er ferdig utbygd bestå av om lag 1.500 nye boliger og 6.000 arbeidsplasser. I sammenheng med utviklingen skal det også opparbeides flotte uterom og parkområder.

– I vårt prosjekt har vi lagt vekt på å utvikle boliger med høy arkitektonisk kvalitet og gode fellesrom med sosiale soner og gjestehybler, det vi kaller boliger etter Øgreid Eiendom standard. Byggestart er vedtatt og boligkjøperne får her ta del i en trygg og forutsigbar reise fra kjøp til innflytting, sier daglig leder Erlend Aanestad i Øgreid Eiendom.

Byggestart er planlagt i september, og boligene skal stå klare til innflytting i løpet av 2023.