Nyheter

– Ulven-salget var lovlig og i tråd med OBOS’ vedtekter

Styreleder Roar Engeland i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

To uavhengige juridiske vurderinger slår entydig fast at salget av utleieboliger på Ulven var både lovlig og helt i tråd med OBOS’ vedtekter og formål.

KPMG og KPMG Law advokatfirma gjennomfører en granskning av det mye omtalte salget av utleieboliger på Ulven. Granskningen skal være ferdigstilt før generalforsamlingen i OBOS, 22. juni. De har nå levert en delrapport, som ser spesielt på lovligheten og forankringen i vedtektene.

– Vår oppgave har vært å vurdere hvorvidt salget harmonerer med lov om boligbyggelag og formålsbestemmelsen i OBOS’ vedtekter. Konklusjonen er at salget av boligfelt B4 på Ulven i Oslo er i samsvar med det vedtektsfestede formålet til OBOS BBL og til beste for medlemmene, sier partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma, Tor Henning Rustan Knudsen, i en pressemelding.

Følger OBOS`vedtekter

Harald Benestad Anderssen, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, har også vært engasjert for å gi en separat juridisk betenkning rundt de samme spørsmålene. Han konkluderer like tydelig med at salget er i henhold til OBOS’ vedtekter. Det samme gjelder for boligbyggelagsloven:

– Så lenge det er tale om en type tilleggsvirksomhet som et boligbyggelag lovlig kan bedrive, og denne tilleggsvirksomheten – som i dette tilfellet – genererer overskudd som kommer OBOS’ andelseiere til gode, er tilleggsvirksomheten også lovlig etter reglene i boligbyggelagsloven. Denne konklusjonen er etter mitt syn ikke tvilsom, skriver Anderssen.

Stort byutviklingsprosjekt

OBOS har planer om å bygge 2500 boliger på Ulven, i tillegg til utvikling av næringseiendom som skal gi rom for flere tusen nye arbeidsplasser og andre servicefunksjoner som understøtter god byutvikling i området. 700 boliger er påbegynt til nå. I tillegg har OBOS altså solgt 182 boliger til en utleieaktør, med en tydelig klausul om at OBOS’ medlemmer har forkjøpsrett om og når boligene selges igjen.

Anerkjenner ulikt syn på utleiesalg

– Granskerne og professor Anderssen konkluderer akkurat som ventet på dette området. Styret anerkjenner at det er mulig å tenke ulikt på hvorvidt det var riktig av OBOS å selge disse boligene til utleie, men har aldri vært i tvil om at salget er lovlig i forhold til OBOS sine vedtekter, sier styreleder i OBOS, Roar Engeland.

Det er styret i OBOS som har bestilt granskningen og de juridiske betenkningene rundt vedtektsforholdet. Styret velger å offentliggjøre disse rapportene allerede nå, slik at medlemmene har mest mulig tid til å sette seg inn i dem.