Nyheter

Tredobling av svanemerket byggevirksomhet i Norden på tre år

Hele 50 000 svanemerkede boenheter og bygg er enten ferdige eller under bygging i Norden. Her ser vi den svanemerkede Torvbråten skole i Asker. Foto: Hundven-Clements Photography

Nye tall fra Nordisk Miljømerking viser at den svanemerkede byggevirksomheten er tredoblet på bare tre år. I Norden runder antall svanemerkede leiligheter, hus og daginstitusjoner som enten er ferdige eller under bygging snart 50 000.

Svanemerket byggevirksomhet får større og større nedslagsfelt i Norden og i Norge. Nye tall viser at antall bygg som sertifiseres med Svanemerket er tredoblet fra januar 2018 til januar 2021. I dag finnes det nesten 18 000 ferdigbygde svanemerkede leiligheter, hus, skoler og daginstitusjoner i Norden, mens drøyt 31 000 er under oppføring.

Enda sterkere vekst i Norge
I Norge har veksten vært enda mye større enn i Norden. Her har svanemerket byggevirksomhet for alvor skutt i været, og antallet svanemerkede boenheter og andre bygg er nå nesten ni ganger så stort som i 2018. Til sammen er det over 3500 svanemerkede bygg og boenheter som er ferdig bygget eller under oppføring I Norge nå.

– En stund lå det norske markedet etter, men nå har det virkelig løsnet. Vi merker stor interesse for sertifisering av boligbygg, skoler og barnehager, både fra byggherrer og entreprenører. Det å svanemerke et bygg er svært krevende, og bare de beste klarer det. Derfor er det ekstra gledelig at vi nå har nidoblet antallet bygg og boenheter som oppfyller strenge krav til redusert klimabelastning, godt innemiljø og høy kvalitet, sier Anne-Grethe Henriksen i en pressemelding, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge.

Gode tilbakemeldinger
Miljømerking har fått mange positive tilbakemeldinger fra huseiere, skoleeiere og andre som har satt opp, bruker eller bor i et svanemerket bygg.

– Både huseiere, skoleeiere og elever har fortalt om flotte bygg med et utmerket innemiljø med gode lys- og lydforhold, og der det er lett å trives. Mange i byggebransjen sier at selve byggeprosessen for et svanemerket bygg er veldig bra, og at det i tillegg blir billigere – nettopp fordi prosessen er enkel og god, sier markedsrådgiver Tormod Lien i Miljømerking Norge.

Miljøkravene til bygg er under revidering
De kravene Svanemerket stiller til ulike produktgrupper – som for eksempel til bygg – blir løpende revidert og strammet inn. Det sikrer at kravene tar utgangspunkt i den nyeste kunnskapen og utviklingen i markedet. På den måten er Svanemerket med på å bidra til en bærekraftig utvikling. Nordisk Miljømerking regner med å sende forslag til reviderte krav på høring før sommerferien, og at nye krav lanseres før året er omme. 

Fakta om svanemerket byggevirksomhet i Norden

  • På tre år – fra januar 2018 til januar 2021 – er antallet svanemerkede leiligheter, hus, skoler og daginstitusjoner, som enten er ferdige eller under oppføring, nesten tredoblet i Norden.
  • Pr. 1/1-2021 var det nesten 18.000 ferdige svanemerkede leiligheter, hus, skoler og daginstitusjoner under oppføring, og drøyt 31.000 under oppføring. Tallene er oppgitt i boenheter.

Et svanemerket bygg kjennetegnes ved:

  • Lavt energiforbruk i både ferdig bygg og i byggematerialer, et viktig klimatiltak
  • Godt inneklima
  • Strenge kjemikaliekrav
  • Strenge krav til bærekraftig sertifisert tre
  • Høy byggeteknisk kvalitet gjennom kontroll av en uavhengig tredjepart
  • God mulighet for gjenbruk av byggematerialer, noe som er viktig for sirkulær økonomi og mindre forbruk av naturressurser