Aktuelt

Søker maskinentreprenør til Terningmoen

Illustrasjonsbilde: Getty Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Forsvarsbygg inviterer til konkurranse om rammeavtale for maskinentreprenørtjenester ved Terningmoen i Elverum.

Av Bjørn Laberg

Maskinentreprenørtjenestene inkluderer rydding på Terningmoen og ØLV i Elverum, samt mulige entreprenørtjenester på tilknyttede lokasjoner i Løten og Hamar. 

Rammeavtalens kunngjorte verdi er totalt cirka 25 millioner kroner, ekskl. mva. i avtaleperioden. Avtalens volum er basert på tidligere års erfaringstall.

For vintervedlikeholdstjenestene brøyting, strøing og skraping vil det alltid være variasjoner fra vinter til vinter. Andre behov for vedlikehold etter ev flomskader eller andre oppdukkende behov vil også variere. Historisk forbruk av avtalen er gjennomsnittlig 3 millioner kroner, ekskl. mva. per år de siste fem årene.

For øvrige anleggstjenester som denne rammeavtalen vil kunne bli benyttet til, slik som klargjøring av flater og infrastruktur til større øvelser og arrangementer eller andre grunnarbeider, vil omfanget også variere.

For denne rammeavtalen vil det være behov for å sikkerhetsklarere inntil tre personer. Klareringsnivået er HEMMELIG og NATO CONFIDENTIAL.

Rammeavtalen har en varighet på to år, men Forsvarsbygg kan forlenge avtalen i inntil maksimalt fem år fra faktisk oppstartdato. Oppstartdato for rammeavtalen er antatt å være 1. oktober 2021.

Tilbudsfrist: 21. juli 2021

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.