Aktuelt

SL Stenlegging med restaureringsprosjekt i Drøbak

Bildet: Moloen skal demonteres og reetableres med gjenbruk av stein fra dagens mur med noe supplering av ny norsk gneis. Amfitrappen ned til stranden skal rives og bygges på nytt slik at den i fremtiden også kan brukes som sittekanter mm.

SL Stenlegging AS har inngått kontrakt med Frogn Kommune og er godt i gang med restaurering av Herrebadet i Drøbak og nyetablering av tilhørende lekeplass.

Det planlagte arbeidet vil gjøre uteområdet mer attraktivt for fremtidige generasjoner og samtidig ivareta kulturhistoriske verdier. 

Flott uteområde 

Badeparken er et sentralt og hyppig brukt friområde i Drøbak. I dag bærer badeparken preg av over 100 års påkjenning fra sjø, vind og vær, men med den planlagte oppgraderingen vil uteområdet bli tilrettelagt og attraktivt for fremtidige generasjoner. 
– Badeparken er et historisk anlegg og en betydningsfull park for befolkningen i Drøbak. Dette er et sted de fleste innbyggerne har et godt forhold til, sier Daniel Lyngholm Jakobsen, prosjektleder i Frogn Kommune, i en pressemelding. 

Benker og tredekker

Kontrakten består av blant annet fjerning av eksisterende betong- og tredekker for å etablere dette på nytt. Moloen skal demonteres og reetableres med gjenbruk av stein fra dagens mur med noe supplering av ny norsk gneis. Amfitrappen ned til stranden skal rives og bygges på nytt slik at den i fremtiden også kan brukes som sittekanter mm. Det blir noe nye elementer med benker og tredekker enkelte steder i anlegget, ellers skal det ferdige resultatet mer eller mindre fremstå slik det tidligere har gjort. Den eksisterende lekeplassen i badeparken skal rives i sin helhet og et nytt lekeområde skal etableres. 

Spennende med historiske anlegg

Området hvor badeparken ligger er regulert til antikvarisk spesialområde og er en sentral del av Drøbaks historie. 
– Vi er svært ydmyke og takknemlige for at Frogn kommune viser oss tilliten med å utføre arbeid i et slikt viktig friområde med denne historiske verdien, kommenterer Tim Fosvold, fagansvarlig og kalkulatør i SL Stenlegging AS. 

Krever god planlegging

Prosjektet gjennomføres med minst mulig inngrep i grunnen og krevde god planlegging i forkant av oppstart. 
– Alle parkens trær er verneverdige og det gjøres mange tiltak for at ingen trær kommer til skade. Før arbeidene startet var det viktig å sikre stammer og rotsystemer. Lekeplassen som skal etableres skal utnytte terrenget for å skape gode aktivitetsmuligheter. Det er få standardelementer, da det meste bygges på stedet. Anlegget bygges i nedtonede farger og materialer for å ikke skille seg for mye ut i parken, sier  Jan Vidar Edvardsen, prosjektleder i SL Stenlegging AS, avslutningsvis i pressemeldingen.

Bildet: Tim Fosvold (t.v.) og Daniel Lyngholm Jakobsen