Aktuelt

Skal bygge biogassanlegg til 200 millioner

Bildet: Klima- og miljøverminister Sveinung Rotevatn (til venstre) møtte opp for gode klimanyheter når biogasselskapet Renevo lanserte bygging av sitt andre biogassanlegg på Vestlandet. Sammen med Ordfører i Etne, Mette Heidi Bergsvåg Ekrem, og Jan Kåre Pedersen i Renevo. Foto: Renevo

Klima- og miljøverminister Sveinung Rotevatn møtte opp for gode klimanyheter når biogasselskapet Renevo lanserte bygging av sitt andre biogassanlegg på Vestlandet.

Renevo AS, som tidligere het Sunnhordland Naturgass, har et biogassanlegg under bygging på Stord som skal i drift mot slutten av året. Dette anlegget er basert på ny norsk teknologi for utvinning av biogass og betegnes som verdens mest effektive og miljøvennlige gassanlegg.

Troen på miljøvennlig og lønnsom virksomhet har gitt selskapet en ambisjon om å bygge i alt ti anlegg rundt norskekysten. Anlegget som nå skal bygges i Etne er det andre i rekken, og vil bli nesten dobbelt så stort som anlegget på Stord. Her skal det investeres cirka 200 millioner kroner som vil gi mange nye arbeidsplasser i byggeperiode og til drift av anlegget. Det nye anlegget skal produsere 120 GWh (1,2 millioner kilowattimer) i året.

På det nye anlegget skal det omdannes avfall fra jordbruk, fiske og husholdninger til store mengder energi som ikke bare er klimanøytral, men som faktisk også fanger store mengder CO2 ved at rester fra produksjonen går tilbake til landbruket som luktfritt og effektivt gjødsel. Det nye anlegget vil gi et helt unikt miljøavtrykk, hvor det både utvinnes gass som ellers hadde vært avfall, og hvor det fanges CO2 som ellers ville gått ut i atmosfæren.

– Med en høy innovasjonsgrad i anleggene har Renevo fått støtte til investeringene fra Enova på nærmere 50 millioner kroner. Men støtte til drift mener administrerende direktør vil bli unødvendig. – Investeringene er store, så der trenger vi statlig hjelp, men å omdanne møkk og avfall til verdifull gass er så lønnsomt at det ikke er behov for statstøtte når anleggene er oppe og går. Vi budsjetterer med overskudd på driften etter kort tid, sier Jan Kåre Pedersen i Renevo.

– Etne ligger svært godt til for lønnsom produksjon av biogass med mye landbruk fiske og -oppdrett. Etne ligger ved starten av fjellovergangen fra Vest til Øst. En fremtidig fyllestasjon for biogass kan nyttiggjøres av tungtransport som skal turen over fjellet. Dessuten får vi tilgang til kaianlegg mot sjøen, forteller Pedersen.

– Beliggenheten gir veldig kortreiste innsatsfaktorer til produksjonen, men det gir også optimale substrater vi kan benytte i biogassreaktorene våre. Normalt ville dette avfallet råtnet og metan og CO2 vil gått rett ut i atmosfæren. Nå omdanner vi isteden dette til verdifull biogass for tungtransport og skip, og Co2 til bruk i industrien. I tillegg gir restavfallet fra produksjonen gjødsel som kan spres rett ut på jordene i nærheten. Det finnes ingen utvinning av energi som gir et mer positivt miljøregnskap, slår Pedersen fast.

Anlegget på Etne skal oppnå lønnsomhet raskt. Dette er mulig grunnet en helt ny og banebrytende teknologi for utvinning av biogass som er utviklet av norske Antec Biogas. Anleggene på Stord og Etne vil derfor fungere som et utstillingsvindu av denne teknologien, som allerede har vakt stor internasjonal oppsikt fordi reaktorene kun bruker 5-7 dager på å omdanne avfall til biogass.

Med full kapasitet vil reaktorene ved biogassanlegget i Etne årlig omdanne 110.000 tonn avfall fra landbruket og fiskerinæringen til 120 GWh energi. En fjerdedel skal brukes til oppvarming av hus og bedrifter i nærområdet, mens resten blir drivstoff for busser, lastebiler og båter. Renevo AS eies 50 prosent av Gasnor og 50 prosent av ledelse og lokale investorer.