Infrastruktur

Satser på mobile lade- og batteriløsninger

BKK og Cramo har inngått et samarbeid om utleie og distribusjon av mobile lade- og batteriløsninger til bruk på bygg- og anleggsplasser.

Skiftet til utslippsfrie byggeplasser er i full gang, men all infrastruktur har ikke vært på plass. Skal en i dag ha en utslippsfri byggeplass, kan det være utfordringer med tilgang på nok strøm, eller en kan bli belastet høye anleggsbidrag for utbygging av nærliggende trafo.

Denne utfordringen har BKK og Cramo tatt tak i og etablert et utradisjonelt samarbeid. Samarbeidet skal sikre leie og distribusjon av standardiserte og innovative lade- og batteriløsninger til bygg- og anleggsplasser i hele Norge.

– Økte krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser vil kreve flyttbare og skalerbare løsninger for lading av maskiner og utstyr. Det blir også vesentlig å sikre nok tilgang til det økte effektbehovet for å kunne gjøre prosjektene utslippsfrie, forteller Camilla Moster i BKK i en pressemelding.

BKK og Cramo ble kjent som deltakere i Pilot-E prosjektet «Energipartner til utslippsfrie byggeplasser», der flere aktører sammen på tvers av verdikjeder jobber for å finne gode løsninger for utslippsfri byggeplasser.

– Vi fant raskt ut at vi hadde mange felles tanker om samarbeid og løsninger, og vi i Cramo er stolte av å være første utleieselskap i Norge som sammen med et energiselskap kan levere en komplett løsning med elektrisk infrastruktur til byggeplasser, forteller Veronica Oestreich i Cramo.

Samarbeidspartnerne er allerede leveringsdyktige på både normalladere og hurtigladere. Batteribank er under testing og forventes å være leveringsklar til høsten.

Om Cramo
Cramo er en del av Boels Rental, en av Europas største utleiere av maskiner og utstyr til prosjekter innenfor bygg- og anlegg, industri og offentlig sektor. Hos oss kan du leie alt fra lift, heis og brakker til små og store bygg- og anleggsmaskiner.

Om BKK

BKK er Vestlandets største fornybarselskap. En av satsingene er elektrifisering der målet er å bli den største aktøren i Norge. Innen elektrifisering er BKK i dag en ledende aktør på lading av kjøretøy og har ambisjon om å etablere seg som en energipartner til bygg- og anleggsplasser. Gjennom øvrige ladesatsinger har BKK utviklet administrasjons- og betalingsløsninger for lading. BKK har også kompetanse om bruk og styring av batteri og generell elektroteknisk kompetanse.