Nyheter

Samordningsskjemaet digitaliseres

På bygge- og anleggsplasser der flere aktører utfører arbeid på samme sted, er det krav fra Arbeidstilsynet om samordning av HMS-arbeid.

Samordningsskjemaet kan ofte ta tid å oppdatere løpende og du må være trygg på at du har riktig informasjon. Nå har Infobric Construction lansert et automatisert, digitalt samordningsskjema i deres nettjeneste Ease Construction. Kundene kan hente ut en rapport med oversikt over hvem som er omfattet av samordningen, og skjemaet blir alltid fortløpende ajourført.

På tide å digitalisere samordningsskjemaet
Alle på en byggeplass skal ha rask informasjon om hvem som skal kontaktes hvis det skulle være nødvendig. Hvis en ulykke skulle være ute, så er det viktig å vite hvem som skal kontaktes. Tradisjonelt har denne informasjonen blitt fylt ut for hånd eller manuelt i Excel-malen fra Arbeidstilsynet. Nå er det på tide å digitalisere samordningsskjemaet. Nylig har Infobric lansert samordningsskjemaet i Ease Construction. Kundene kan laste ned en rapport over hovedbedriftens kontaktopplysninger, hvilke virksomheter som jobber på byggeplassen, aktuelle kontaktpersoner og tidsrom for samordningen. All informasjon som kreves av Arbeidstilsynet finnes i rapporten. Ved nedlasting får du et ferdig utfylt samordningsskjema basert på malen fra Arbeidstilsynet.


Skjermdump fra Ease Construction.

Minimerer administrasjonen
Kontaktinformasjonen i Ease Construction følger bedriften, som vil si at informasjonen kun trenger å legges inn én gang for å holde samordningsskjemaet oppdatert. Det er hovedbedriftens ansvar at samordningsskjemaet er oppdatert, som vil si at det er store muligheter for å spare tid på administrasjon.  

Pålagt å ha ajourført samordningsskjema
Byggeplasser er pålagt å ha et løpende oppdatert samordningsskjema. Hvis det kommer inn en ny entreprenør, så skal kontaktinformasjonen til denne finnes i samordningsskjemaet. Med Ease blir denne informasjonen fortløpende ajourført når nye bedrifter legges til.  

Vil du vite mer om samordningsskjema i Ease Construction? Ta kontakt med Infobric Construction på [email protected] eller +47 40 00 14 51. Gå til kontaktsiden her.