Nyheter

Rapp Bomek inngår rammeavtale med Statnett

Bildet: Produktene er utviklet og produsert på selskapets anlegg på Kapp ved Gjøvik og i Bodø, og er basert på sikkerhetsprodukter som blant annet er levert til Nationalmuseet og Munchmuseet, der kravene til sikkerhet og brannvern er høye.

Rapp Bomek har inngått en rammeavtale med Statnett med varighet på fire år og en estimert verdi på 60 MNOK.

Statnett har opsjon på forlengelse av avtalen med to år, pluss ytterligere to år etter første avtaleperiode.

Statnetts anlegg og systemer er kritisk infrastruktur der det stilles særlig strenge krav til sikkerhet. Kritisk infrastruktur defineres som anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde kritiske funksjoner i samfunnet, dekker grunnleggende behov og opprettholder befolkningens trygghetsfølelse.

Rapp Bomek har utviklet siste generasjon brann- og sikkerhetsdører, som tilfredstiller strengere krav og ytelser en tidligere standarder. De nye dørene tilfredsstiller brannkav som er fire ganger strengere enn tidligere krav. Sikkerhetsdørene skal både hensynta behovet for å sikre anleggene fysisk, men også innfri muligheter for rask og enkel evakuering ved kritiske situasjoner. Dørene har vært igjennom omfattende tester og er sertifisert av velrenommerte testlaboratorier.

– Rapp Bomek har utviklet en serie med dører fra sikkerhetsklasse RC2 til RC6, og har et tett samarbeid med produsenter innenfor avanserte låssystemer. Disse produktene innehar kombinasjonskrav med ytelser innenfor sikkerhet, brann (EI260 standarder), røyk og lyd. Behov for kombinasjonsprodukter er blitt mer vanlig og det er mer krevende å utvikle og oppnå kravene i nye og oppgraderte tester, forteller produktsjef i Rapp Bomek, Roger Hjemberg, i en pressemelding.

Produktene er utviklet og produsert på selskapets anlegg på Kapp ved Gjøvik og i Bodø, og er basert på sikkerhetsprodukter som blant annet er levert til Nationalmuseet og Munchmuseet, der kravene til sikkerhet og brannvern er høye.

– Vi ser fram til samarbeidet med Statnett og selskapets øvrige underleverandører de neste årene. Vi er stolte av å bli valgt, det bekrefter vår posisjon som ledende på utvikling av branndører og sikkerhetsdører. Sikkerhetsmarkedet er i sterk vekst og nye behov for fysisk sikring av kritisk infrastruktur, offentlige bygg, forsvarsanlegg og politi- og beredskapsanlegg er betydelig, sier administrerende direktør i Rapp Bomek, Kurt Kristoffersen.

– Vi ser store investeringsbehov på disse områdene i Norge, men også i naboland som Sverige og Danmark. Vår satsning handler om å styrke vår posisjon i disse markedende sammen med våre samarbeidspartnere, legger Kristoffersen til.

Rapp Bomek har strategiske Rpartnere i de svenske og danske markedene. I Norge har selskapet et distribusjonsnettverk mot erfarne spesialister innenfor prosjekt og installasjon. Med en omfattende produktportefølje som også inkluderer eksplosjons- og skuddsikre dører og vinduer, er Rapp Bomek solid posisjonert for å betjene et økende behov innenfor disse segmentene.

– Vi ser frem til å jobbe med Rapp Bomek. De har vist seg å være en kompetent og spennende bedrift innenfor sikkerhetsmarkedet. Vi gleder oss til å komme i gang med prosjekter og har store forventninger til samarbeidet, sier Otto Berg, kategorileder Bygg og Anlegg hos Statnett.

Om Rapp Bomek:
Rapp Bomek leverer et komplett utvalg av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer, samt service, til globale energi-, sivil- og forsvarsmarkeder. Selskapet har 125 ansatte, hovedkontor i Bodø og moderne produksjonslokaler i Bodø og på Kapp. Rapp Bomek har vært markedsledende leverandør i sikkerhetsbransjen i over 30 år. Selskapet som er eiet av Nord Holdco AS og Acea Invest AS, har klare ambisjoner om videreutvikling og vekst i det globale markedet.