Aktuelt

Øker satsningen på høysikkerhet

Bildet: Jon Ola Stokke og Lars Jacobsen

Med et samfunn der trusselbildet stadig endres og etterspørselen etter sikkerhetstjenester er stigende, etablerer Garda Sikring en landsdekkende avdeling for høysikkerhet.

Garda Sikring er Norges ledende aktør innenfor sikring av kritisk infrastruktur som blant annet vei- og jernbane, industrianlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner og idrettsanlegg over hele landet. Nå styrker selskapet satsningen innenfor høysikkerhet med en nyopprettet landsdekkende avdeling.

High Security & Entry

High Security & Entry er navnet på den nye avdelingen. Garda Sikring styrker seg ytterligere ved å ansette Lars Jacobsen som sikkerhetsrådgiver. Jacobsen er en erfaren rådgiver innen høysikkert med lang fartstid fra sikkerhetsbransjen og Forsvaret.
– Garda Sikring vil kunne tilby markedets mest moderne høysikkerhetsløsninger innenfor perimeter- og skallsikring samt personsperrer og en rekke andre produkter knyttet til objekt- og anleggssikring, forteller administrerende direktør, Jon Ola Stokke, i en pressemelding.

Global trend 

Markedet for sikkerhetsløsninger er i vekst, ikke bare i Norge, men også globalt som en følge av økt kriminalitet og et trusselbilde som stadig endres. Garda Sikring opplever en økende etterspørsel fra kunder som ønsker å sikre seg mot nye trusler som oppstår i samfunnet. Det kan være alt fra løsninger som skal forhindre ekstreme terrorhandlinger mot store offentlige bygg til å sikre kontorarbeidsplasser mot ubudne gjester.
– Vi er en del av en bransje som preges av rask teknologisk utvikling. Vi kjøper inn våre produkter fra tredjepartsleverandører som leder an i utviklingen av sikkerhetsløsninger. Som en stor aktør i det norske markedet nyter vi godt av dette samarbeidet. Med vår kompetanse på sikkerhet i kombinasjon med markedets beste sikkerhetsløsninger, har vi et solid produkt å tilby, sier Stokke.

Stor produktportefølje

Garda Sikring leverer et bredt spekter av produkter. Alt fra gjerder, porter og bomløsninger for beskyttelse og kontroll av bedrifter, til fysiske innendørs adgangskontroller. Dette kan være alt fra glassporter til mer avanserte adgangskontroller som finnes på flyplasser, samt ulike varianter av aksessløsninger som laserkort scanning og berøringsfri håndflate-scanning.

– Det er viktig at adgangssikkerheten ikke føles som et hinder for de ansatte, men at den ivaretar sikkerheten som er påkrevd og ønsket, og ikke minst oppleves som en naturlig del av interiøret, sier Lars Jacobsen
– Det handler om å være i forkant og sikre mennesker og verdier, ikke minst handler det om å få de ansatte til å føle seg trygge, og forstå hvorfor tiltakene gjøres, legger han til.
 
Risikoanalyse kan sikre mennesker og verdier

På befaring hos kunden bistår Garda med å kartlegge behovet for sikkerhetsløsninger gjennom å foreta enkle eller mer omfattende verdivurderings- og risikoanalyser. Hensikten er å bevisstgjøre kunden sine verdier og sårbarhetene dersom noe skulle skje. Hvilke tiltak kan gjøres og hvilken risiko løper man om man ikke foretar seg noe? Og hva det vil koste å bygge opp verdiene igjen i form av personell, goodwill og omdømme, og ikke minst økonomi?

– Risikoanalyse er et levende dokument som bør oppdateres hver gang det skjer noe nytt i organisasjonen, slik som organisasjonsendringer, nye programvarer, nyansettelser eller flytting. Trusselbildet, verdiene man har og sårbarheten rundt disse, endres hele tiden, avslutter Jacobsen.