Aktuelt

Nye selskaper sikter seg inn mot sirkulær byggenæring

Bildet: Denne resepsjonsdisken hos Senter for innovasjon og læring i Asker kommune er laget av sammensatte stolben og skrivebordstopper, alt lakkert i samme farge. Her blir det vist fram av Ine Camilla Ask, konsulent ved senteret. Foto: Asker kommune

Nye konsulentselskaper er kommet på banen for å bidra til økt ombruk i norsk byggenæring. Tre selskaper fikk muligheten til å fortelle om sine forretningsstrategier under FutureBuilt sitt webinar i dag.

Av Odd Borgestrand

Under temaet «kompetanse og infrastruktur for en sirkulær byggenæring» kunne konsulentselskapene Rehub, Loopfront og Resirqel belyse sine løsninger for ombruk, resirkulering og ressursforvaltning.  Fra brukersiden kom det en rekke innspill til hvordan selskapene både kunne konkurrere og samarbeide.

Mange barrierer

Sunniva Baarnes, leder av Rehub og miljørådgiver i Rambøll. har sett at de store mengdene med ombruk skjer i leietakertilpasninger. Her er det ofte enkle og lavrisikomaterialer som gjenbrukes. En ny versjon samarbeidsavtaler og automatiseringer er på vei.
Rehub mener det i dag er mange barrierer innen sirkulære bygg. Det er vanskelig å finne materialer og dokumentasjon, og det kan være vanskelig å finne riktig kompetanse for ombruk.
– Vi ønsker å løse dette ved å være et stoppested for alle relevante funksjonaliteter. Her vil det være muligheter for å hente fram maskinlesbar dokumentasjon om kort tid. Dette er nødvendig for å søke etter materialtekniske egenskaper og som passer de enkelte prosjektene, mente hun.

– God butikk

– Byggeiere, både offentlige og private, etablerte markedsplasser og riveentreprenører sitter på store verdier i form av ombrukbare materialer. Årlig rives det svært mange bygg uten en vurdering av ombrukspotensial, og byggeiere velger å betale store summer for å kaste materialene som avfall, mente Sunniva Baarnes.
– Gjennom Rehub får alle tilgang til å legge ut materialer som egner for ombruk på en plattform hvor potensielle kjøpere får anledning til å se om noen av materialene egner seg til deres formål. Dette er god butikk, mente Baarnes.
-Den mest sentrale verdiskapningen er at det blir enklere å finne brukte bygningsmaterialer med søkefunksjonen på tvers av ulike markedsplasser og databaser. I tillegg vil automasjon av logistikk, teknisk testing, CO2-regnskap og risikofordeling gi en mest mulig sømløs kjøpsopplevelse.
Målet med Rehub er at det skal være mer attraktivt og like lett for kjøperen å velge et brukt bygningsmateriale som et nytt, samt bidra til transformasjonen fra en lineær til en sirkulær økonomi i byggenæringen.

Vil gjøre ombruk enkelt 

Loopfront ble etablert i Norge i 2018, og ledes av grunnleggeren Michael Curtis. Han fortalte at Loopfront har som mål å gjøre det enkelt for alle å gi byggematerialer og møbler et nytt liv gjennom å resirkulere, ombruke eller selge.  Selskapet tilbyr full oversikt over alle tilgjengelige byggematerialer og inventar, og selskapets konsulenter vil bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag for mulige besparelser, både når det gjelder økonomi, avfall og besparelser av CO2. Selskapet tilbyr også hjelp knyttet til logistikk og tekniske eller juridiske problemstillinger, fortalte han.
Plattformen bidrar til at betong, leire, gips, tre, glass, metaller, plast, inventar og innredning kan resirkuleres gjennom ombruk eller sekundære råvarer for produksjon av nye materialer. Selskapet er nå i gang med en pilot med Asker kommune, som allerede i løpet av de første 18 månedene har gitt store besparelser både på klimautslipp og kostnader.

I 2019 satte Asker Kommune i gang et ambisiøst ombruksprosjekt i samarbeid med Loopfront. Siden har kommunen kartlagt store kvanta med møbler for ombruk. Asker vedtok kommune-delplan for “Klima, energi og Miljø 2018-2030” og “Hovedplan gjenvinning 2016-2025” hvor ombruk og redesign står sentralt. Blant annet har kommunen satt mål om at 80% av møblene og inventaret skal ombrukes.

Sunn konkurranse

Partner og ombruksrådgiver i Resirqel AS, Martin S. Eid tok for seg sirkulær ombruksrådgivning og materialforvaltning.  Eid mener det er viktig at flere aktører konkurrerer på dette markedet for nettopp å øke graden av ombruk. Det vil også
Resirqel administrerer, dokumenterer og tilrettelegger for trygg og enkel ombruk av byggematerialer. Selskapet hjelper byggherrer med råd og veiledning knyttet til mål, og strategier for sirkulær materialutnyttelse. Selskapet samarbeider også tett med prosjekterende arkitekter. landskapsarkitekter og interiørarkitekter, for å øke graden av ombruk i nye bygg, og tilhørende utomhusområder. Selskapet har fått innovasjonsstøtte siden 2013, og satser også på ombruksbanker. Disse bankene sikrer bedre kontroll på kostnader og dokumenterer svinn og miljøgevinster.

– Vår kompetanse er basert på bred erfaring fra testing, registrering og analyse, og vi arbeider systematisk med utvikling av repeterbare metoder for å effektivisere ombruk, fortalte Eid i sin presentasjon, som mener det er viktig med flere forskningsprosjekter som retter seg mot ombruk.

Se til Danmark

Et sentralt spørsmål som kom fram under webinaret er hvordan kommunene kan bli mer sirkulære. Mange kommuner har gode ambisjoner, men det er viktig at kommunene samarbeider og gjerne etablere et senter for sirkulærøkonomi, slik tilfellet er i Danmark. Et av innspillene fra deltakerne var at kommunene kan bli en tilbyder av et areal for en sirkulær ressurs-sentral og bidra til å subsidiere oppstart. Mange mente at kommunene bør ta en ledende rolle og gi utviklere rom for å utforske nye virkemidler for økt gjenbruk og ombruk.