Aktuelt

Norconsult prosjekterer Løvoldgården i Bodø

Bildet: Løvoldgården sett mot Sjøgata. (Illustrasjon: V design)

AKTUELLE PROSJEKTER: Norconsult er tildelt kontrakt på prosjektering av Løvoldgården i Bodø sentrum, et nytt, kombinert bolig- og næringsbygg i historiske omgivelser på Hundholmen plass.

Nybygget på om lag 4 400 m2 BTA, skal oppføres på kaikanten i Bodø, i tiknytning til historiske Hundholmen plass, der Bodø by ble grunnlagt 20. mai 1816. Nybygget skal inneholde næringsarealer i de to nederste etasjene, og 52 boenheter opp til 9. etasje. Utbygger er Gunvald Johansen Bygg AS.

– Stort og spennende ansvar

Norconsult skal levere prosjekteringstjenester innen en rekke fag i prosjektet: Arkitektur (ARK), ansvarlig søker (SØK), byggteknikk (RIB), geoteknikk (RIG), bygningsfysikk (RIBfy), vann og avløp (RIVA), landskapsarkitektur (LARK), BIM-koordinator (BIMKO) og ytre miljø (RIM).

– Det er et stort og spennende ansvar å skulle prosjektere et bygg i historiske omgivelser midt i smørøyet av Bodø sentrum. Vi ser det som en klar fordel at vi har kontor i byen, og dermed kan levere kortreist rådgivning med lokal spisskompetanse. Vi gleder oss til å levere et flott resultat til Bodø by, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Gunvald Johansen Bygg AS, sier Mona Ågnes, kontorleder for Norconsult i Bodø.

Samspill med historiske bygninger og torg

Det arkitektoniske uttrykket på den nye Løvoldgården vil stå i kontrast til nærliggende historiske bygg. Der de historiske byggene representerer sin tidsepoke, vil nybygget definere sin samtid. Arbeidet med både fasade og volum er nøye gjennomtenkt, og elementer fra de historiske byggene er fortolket og skal videreføres i den nye Løvoldgården, både når det gjelder materialvalg, takform og farger. Fasaden mot Hundholmen plass er viet spesiell oppmerksomhet, for at bygget skal tilføre liv og variasjon til sine omgivelser. Blant annet vil det anlegges balkonger i alle etasjer langs den sørvendte fasaden.

Volum og takform

Løvoldgården er regulert med en høyde på ni etasjer. Dette er vesentlig høyere enn de to nabobyggene, men samtidig ikke særlig høyere enn andre bygg langs kaikanten, slik som Ramsalt og Jakhelln Brygge. For at Løvoldgården ikke skal oppfattes høyere enn den er, har Norconsults arkitekter fremhevet horisontale elementer i fasaden. Taket er også utformet med flere flater og vinkler, slik at det på avstand gjenspeiler variasjonen i former som er å finne langs Bodøs kaikant.

Eksisterende bygg på tomten skal rives og saneres. Det er gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse og utarbeidet en tiltaksplan. Miljørådgiver fra Norconsult skal bistå med oppfølging i tilknytning til dette arbeidet.

Byggestart er planlagt til oktober 2021.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.