Nyheter

Nå kommer jobbene tilbake

Krisen i arbeidsmarkedet er snart over, ifølge ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer. Norske arbeidsgivere skal ansette flere til høsten, og forventer å være tilbake til full bemanning i starten av 2022.

Koronapandemien førte til den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden krigen, og årets første kvartal ble nok et kvartal med jobbtap. Men til høsten skal jobbene komme tilbake, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal, gjennomført blant 612 norske arbeidsgivere.

30 prosent av arbeidsgiverne forventer å ansette flere i neste kvartal. Bare 15 prosent skal bemanne ned. Differansen på +11 prosent (sesongjustert), kalt netto bemanningsutsikter, er den høyeste siden starten av pandemien. Samtidig svarer 63 prosent av arbeidsgiverne at de forventer å være tilbake på samme eller høyere bemanningsnivå som før krisen innen utgangen av januar 2022.

– Optimismen er endelig tilbake. Arbeidsgiverne ser slutten på krisen, og er klare for ny vekst. Samtidig er det er viktig å huske på at krisen ikke er over for alle, og at andelen selskaper som skal redusere bemanningen, også øker. Vi kan forvente mye omstilling denne høsten, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Jobbvekst i alle bransjer unntatt én
Arbeidsmarkedsbarometeret er i pluss for seks av syv bransjekategorier i undersøkelsen. Finansbransjen ser ut til å bli jobbvinneren, med netto bemanningsutsikter på +25 prosent. Barometeret er også positivt for alle fem regioner i undersøkelsen.

Det store unntaket er hotell- og servering, som forventer nok et kvartal med nedskjæringer, med netto bemanningsutsikter på -12 prosent.

– Det er en påminnelse om at selv om vi skal tilbake til normal sysselsetting, skal vi ikke tilbake til der vi var før krisen. Skal vi skape ny vekst, må vi også finne nye måter å bruke kompetanse på, sier Brath.

Figur 2: Netto bemanningsutsikter i prosent etter bransje (sesongjustert)

Ifølge undersøkelsen er kompetansemangel et økende problem. 54 prosent av arbeidstakerne sier de har noen vansker med å få tak i kompetente medarbeidere, mens 8 prosent sier de har store vansker. Det er en kraftig økning fra 2019, forrige gang spørsmålet ble stilt, da 47 prosent svarte at de sliter med rekruttering.

– Kompetansegapet, som er forskjellen mellom kompetansen bedrifter trenger og den som finnes i markedet, har bare blitt større under krisen. Når vi nærmer oss et normalt sysselsettingsnivå, kommer kampen om de flinkeste hodene bare til å bli større, sier Brath.

Om undersøkelsen
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal ble gjennomført som en nettbasert undersøkelse i april blant 612 norske arbeidsgivere. Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år og er en av de ledende indikatorene på sysselsetting. Feilmarginen er +/- 4,0 prosentpoeng.