Nyheter

Multiconsult og Autodesk satser sammen på digital innovasjon

Konsernsjef Grethe Bergly og CDO Herman Bjørn Smith i Multiconsult er fornøyd med samarbeidsavtalen med Autodesk.

Multiconsult har inngått en samarbeidsavtale med Autodesk for å styrke satsningen på digital innovasjon og omstillingen til en heldigital byggenæring.

– Vi ser et stort uforløst potensial i bransjen for hvordan teknologi og digitale løsninger kan skape verdi i hele prosessen fra planlegging til ferdige bygg og anlegg. Autodesk er en viktig premissgiver i digitaliseringen av bransjen, og et strategisk samarbeid med Autodesk er et av flere grep vi som selskap nå tar for å realisere våre digitale ambisjoner, sier konsernsjef i Multiconsult Grethe Bergly i en pressemelding.

– Det er gledelig å se at Multiconsult fokuserer på å levere økt verdi til kundene ved å omfavne digitalisering, og Autodesk ser fram til å være teknologipartner og bidra til å ta innovasjon til nye høyder. Vi ønsker å bidra til at kundene kan bruke databasert innsikt til å gi bedre og mer bærekraftige løsninger for deres virksomhet, sier Scott Main, Senior Global Sales Director, AEC, Autodesk.

Samarbeid blir viktig
Multiconsult har stor tro på et utvidet samarbeid med aktører både i og utenfor den tradisjonelle bygg- anleggs- og eiendomsnæringen, når fremtidens utfordringer skal møtes.

– Det er store mulighetsrom for å endre bransjen gjennom digital innovasjon. Når vi nå går inn i en partnerskapsavtale med et internasjonalt teknologiselskap som Autodesk, får vi tilgang til både teknologi, kompetanse, innsikt og verdinettverk som vi mener er avgjørende for videre innovasjon og utvikling i bransjen. Endringshastigheten vil bare fortsette å øke i et raskt tempo, og skal vi lykkes må vi både evne å tenke nytt, øke omstillingstakten og søke denne typen samarbeid med nye miljøer, sier Herman Bjørn Smith, Chief Digital Officer i Multiconsult.

Multiconsult er et av Norges største selskaper innen rådgivende ingeniørtjenester. Autodesk er et amerikansk multinasjonalt programvareselskap som leverer produkter og tjenester for arkitektur, prosjektering, bygg, anlegg, produksjon, media, utdanning og underholdningsindustri.