Aktuelt

Morrow Batteries og Arendal kommune enig om batteritomt

Bildet: Slik kan Morrow's planlagte battericellefabrikk se ut når den er ferdig utbygd. Tomten er 940 daa, som tilsvarer 940.000 m2. Illustrasjon: Excyte

Et enstemmig bystyre stilte seg torsdag kveld bak avtalen mellom Arendal kommune og Morrow Batteries. Avtalen sikrer Morrow en tomt på 940 daa for batterifabrikken med planlagt byggestart i 2023.

– Vi er veldig glade for at den endelige avtalen nå er signert. Den kommer som et resultat av godt samarbeid og solid politisk støtte. Tomten i Eyde Energipark er perfekt for oss og oppfyller alle de behovene en stor battericellefabrikk krever, som tilgang til energi, infrastruktur og sentral beliggenhet i forhold til råvarer og markeder. Vi ser frem til å etablere oss i Arendal og til videre samarbeid, sier Terje Andersen, administrerende direktør i Morrow Batteries, i en pressemelding.

Siden selskapet sammen med eierne Agder Energi og Gjelsten-eide Noah lanserte planene om batterifabrikken sommeren 2020, ble totalt 19 tomter på Agder evaluert. I desember samme år falt valget på Eyde Energipark utenfor Arendal.

– Etableringen av Morrow Batteries er begynnelsen på en av de viktigste begivenhetene for Arendal kommune i moderne tid og vår 300 år lange historie. Derfor er vi godt fornøyd med at den endelige avtalen nå er godkjent av begge parter. Eyde Energipark er regulert til industrielle formål, så alt ligger godt til rette for Morrows battericellefabrikk, sier Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal.

Utbyggingen av battericellefabrikken vil skje etappevis, med byggestart av første byggetrinn i 2023. Fabrikken skal etter planen være ferdig utbygd i 2026 og vil kreve minimum 315 MW strøm.

– Tomten gjør at vi kan bygge anleggene med minimalt CO2-fotavtrykk og med minimal innvirkning på miljøet. Vi vil bruke et gammelt deponi som parkeringsplass, og området for den første fabrikkmodulen er allerede klar for bygging, sier Andersen

Anslag viser at batterisatsingen til Morrow Batteries vil kunne bidra til å skape 2500 arbeidsplasser i regionen. På samme tomt vil Morrow etablere en pilotfabrikk. Denne har planlagt byggestart senere i år. Det anerkjente konsulentselskapet Excyte har utarbeidet konseptet for fabrikken. Selskapet har tidligere deltatt i over 15 batteriprosjekter rundt i verden, blant annet Tesla, Northvolt og LG.