Aktuelt

Miljøvennlig næringsbygg på Alna

Bildet: Det nye næringsbygget til Aspelin Ramm får blant annet bikuber, solceller og store grønne flater på taket, samt hurtigladere for varebiler. Illustrasjon: Nordic Arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: Når det nye logistikkbygget i Alf Bjerckes vei 22 står klart høsten 2022, er det proffleverandørene av bygge- og installasjonsvarer, Ahlsell og Motek, som flytter inn i det miljøsertifiserte bygget.

Av Bjørn Laberg

Det nye næringsbygget får blant annet bikuber, solceller og store grønne flater på taket, samt hurtigladere for varebiler. Både Ahlsell og Motek vil ha hovedkontor i det 29 000 kvadratmeter store bygget på Alna. Motek får i tillegg et hypermoderne lager med blant annet AutoStore-lagring og automatisert logistikk, samt et nytt hovedverksted.

– Vi er veldig glade for at Aspelin Ramm utvikler et bra bygg basert på våre behov. Vi ser frem til å ta i bruk det som blir Norges råeste logistikkbygg på Oslos beste logistikktomt. Det nye bygget gir oss det vi trenger for å kunne utvikle og tilby markedsledende tjenester til bygg- og anleggsmarkedet også i fremtiden, sier Vegard Halden, administrerende direktør i Motek.

Tar miljø på alvor

For Ahlsell innebærer nye lokaler at hovedkontoret og salgsressursene i øst kan flytte inn i moderne og effektive kontorløsninger. Alf Bjerckes vei 22 blir dermed et viktig ledd i å skape et kompetansesenter og en møteplass tilrettelagt for kunder og leverandører fra alle fag.
– Dette viser først og fremst at Ahlsell satser stort i Osloregionen. Ved å flytte inn i et bygg som representerer morgendagens standard knyttet til energiforbruk og klimafotavtrykk, viser vi dessuten at vi tar miljø og bærekraft på alvor, sier Rune Flengsrud, administrerende direktør i Ahlsell Norge.

Grønt bygg, grønn bygging

Når de eksisterende byggene rives tas betongelementene vare på. Noe knuses og blir til bærelag for kjøresoner, mens stålet blir solgt og gjenbrukt. Taket blir grønt med sedum og bikuber som sørger for overvannshåndtering og biomangfold. På taket blir det i tillegg gangstier, løpebane samt treningsapparater. Prosjektet skal sertifiseres med BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A og er i tillegg planlagt som fossilfri byggeplass.
– Vi har satt oss høye miljøambisjoner for prosjektet og er opptatt av at dette skal bli et bygg som er tilpasset morgendagens løsninger, og som våre kunder skal være stolte av, sier Mona Aarebrot, direktør for Marked og Drift i Aspelin Ramm.

Bildet: Bygget oppføres som et prefabrikkert bygg i betong og stål, og kles i hengende fasader, formet med lameller i ulike retninger som gir spill og liv i et industripreget miljø. Illustrasjon: Nordic Arkitekter

Lading av tung og lett transport

– Produksjon og logistikk vil alltid være en viktig del av byene våre, og vi må ha like høye miljø- og bærekraftsambisjoner for disse byggene, som boliger og kontor. Dette har også Aspelin Ramm lang erfaring med, så i dette prosjektet er det gjenbruk av betong i fyllmasser, bruk av miljøvennlige materialer, grønt tak med overvannshåndtering og i tillegg legger vi til rette for lading av både tung og lett transport for å nevne noe. Og ikke minst er det høyt prioritert at dette ikke kun skal være et miljøvennlig og effektivt bygg, det skal også legge til rette for gode og helsebringende arbeidsplasser, sier Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling og samfunn i Aspelin Ramm.
Når det nye hovedlageret i Alf Bjerckes vei 22 står klart, vil Motek kunne tilby hurtiglading av elektriske varebiler mens de laster av og på varer. Løsningen som er valgt er helt nyutviklet og leveres av ABB. 

Leverer mellom 90–150 kW 

Systemet Motek skal ha består av to «loading gates» som hver har en kapasitet på 360 kW. Fra hver loading gate går det fire ladeuttak. Det betyr at man kan lade så mye som åtte varebiler samtidig. Hvert ladeuttak leverer mellom 90–150 kW, avhengig av hvor mange ladeporter som er i bruk samtidig. Dette betyr at det vil ta ca. 10–15 minutter å lade 20 kWh, noe som tilsvarer en rekkevidde fra cirka 100 km og oppover.
– Etablering av infrastruktur for lynlading av varebiler ved lagerportene er et viktig ledd i Motek sitt arbeid med bærekraft, og gir oss en unik mulighet til å elektrifisere store deler av vår distribusjon, samtidig som vi opprettholder minst like godt servicenivå på transporttjenester til kundene våre, sier Jørn Sæbø, CFO og logistikkdirektør i Motek.

Betong og stål

Alf Bjerckes vei 22 har god profilering mot Østre Aker vei og effektiv tilknytning til infrastruktur inn og ut av Oslo. Tilgangen til kollektivtransport er også god med T-bane, buss og tog i umiddelbar nærhet. Bygget oppføres som et prefabrikkert bygg i betong og stål, og kles i hengende fasader, formet med lameller i ulike retninger som gir spill og liv i et industripreget miljø. Prosjektet er en totalentreprise med Nordic Arkitekter som utførende arkitekt, og med A Bygg Entreprenør AS som utførende entreprenør. Entreprisen består av to faser, en rivingsfase med fokus på gjenbruk av bygningsmaterialer og en omfattende nybyggfase.

FAKTA:

Oppdragsgiver: Aspelin Ramm Eiendom AS 

Totalentreprenør: A Bygg Entreprenør AS

Arkitekt: Nordic Arkitekter

Areal bygg: Cirka 30 000 kvm

Miljøprofil: BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.