Aktuelt

LINK satser internasjonalt på sykehusbygg

Foto: LINK Arkitektur / Adam Mørk.

LINK Arkitektur tar det første skrittet i en ny ekspansiv forretningsstrategi med et globalt fokus på det skandinaviske arkitektfirmaets kjernekompetanse innen helsefremmende arkitektur.

Gjennom to tiår har LINK Arkitektur opparbeidet seg spesifikk dybdekompetanse innen sykehussegmentet med en betydelig portefølje innen helse, forskning og sykehus. Det tverrfaglige skandinaviske sykehusteamet har jobbet konstruktivt med å bygge opp enestående kompetanse innen helsefremmende arkitektur hvor det førende prinsipp er at nåtidens sykehus må romme utviklingsmuligheter for fremtidens funksjoner. Gjennom en holistisk tilnærming til «helende arkitektur» oppnås en merverdi for besøkendes opplevelse av sykehusoppholdet, de ansattes trivsel og arbeidshverdag og ikke minst for pasientenes restitusjon.

En rekke større prosjekter i Skandinavia har bidratt til å befeste denne posisjonen, blant annet Nytt Sykehus Drammen, Hammerfest sykehus, Rikshospitalet i Oslo, Helsingborgs Lasarett, Nytt Akutsjukhus i Västerås, Rigshospitalets Nordfløy i København og nytt Aalborg Universitetshospital.

Internasjonale ambisjoner
LINK er allerede involvert i prosjekter i Midtøsten og Afrika. Med den nye satsningen tar selskapet et betydelig strategisk skritt mot å bringe den skandinaviske kompetansen ut i verden. I forretningsstrategien står nå utdypende markedsanalyser samt etablering av eksterne partnerskap for tur.

– Vi gleder oss til å bidra med vår kompetanse internasjonalt og vil fokusere på nye markeder i Europa, Midtøsten, Afrika og Nord-Amerika. Jeg er overbevist om at vår kjernekompetanse innen kliniske sykehusbygg, kombinert med vår solide erfaringsbase og en spesiell humanistisk tilnærming til helende arkitektur, gir oss en unik mulighet til å ta en sterk posisjon – også utenfor Skandinavia, sier Mikael Pontoppidan, Commercial Director i LINK Arkitektur.

Internasjonalt nettverk
Som en del av det internasjonale initiativet blir selskapet også med i et nyetablert nettverk av rådgivere; IDeA Network, som allerede har etablert verdifulle relasjoner og samarbeider på tvers av land og kontinenter. IDeA Network, International Design Alliance, er et globalt kollektiv av likesinnede, kreative virksomheter som samles for å sikre best practice på alle markeder. Nettverket er skapt ut ifra et ønske om å bedre imøtekomme kundenes ønsker og behov ved å utvikle felles kompetanser og levere sømløse ytelser på tvers av land og kulturer. Les mer her: https://www.ideanetwork.global/