Aktuelt

KLP har valgt NCC

Illustrasjoner: KLP

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har valgt NCC som samarbeidspartner når de skal utvikle sitt spennende nybygg i Teknobyen i Trondheim.

Målet er å inngå kontrakt for en totalentreprise etter endt samspillsfase.  Planlagt byggestart er januar 2022. Det nye bygget vil være på 46.250 kvadratmeter BTA.

– Vår ambisjon med Teknostallen er å bygge hjertet i Teknobyen og skape fleksible løsninger for fremtidens leietakere. Teknostallen skal bli noe mer enn et ordinært kontorbygg. Vi ser frem til å samarbeide med NCC og PIR II i en verdiskapende samspillsfase, sier administrerende direktør i KLP Eiendom, Ruth Hege Falch Havdal.

-Vi er svært glade for at KLP Eiendom har valgt oss som entreprenør på tre kontorprosjekter i Trondheim de siste årene. Det bekrefter at vi har en faglig sterk organisasjon som forstår markedets behov og kan levere i henhold til prosjektenes ambisiøse mål. Det samsvarer med vår strategi og målsettinger, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggvirksomhet i Norge.

Illustrasjoner: KLP

Energi og miljø
I utviklingsfasen vil det bli lagt stor vekt på å skape fleksibilitet for fremtidige leietakere og bærekraftige løsninger vil være avgjørende for valg av materialer og byggemetoder. På en god måte skal Teknostallen knytte sammen de øvrige byggene, samt ute- og rekreasjonsområdene, som vil understøtte og forsterke byggene som allerede finnes i området. Et av grepene har vært å velge et ekstrovert arkitektkonsept, som vil gi mer til området enn bare et kontorbygg. På taket vil det for eksempel bli anlagt en løpebane og rekreasjonsområde.

Bygget vil, foruten å bli sertifisert som BREEAM Excellent, bli det første bygget i Trondheim som sertifiseres med kategori Well Platinum, med blant annet solcelleanlegg og lavenergiløsninger tilpasset for fremtiden.

-I 2013 ferdigstilte vi Haukåsen barnehage i Trondheim, Norges første BREEAM sertifiserte undervisningsbygg. For oss er det viktig å hele tiden videreutvikle bærekraftige løsninger og realisere kundenes høye ambisjoner, sier distriktsleder i NCC Building Norge, Lars Petter Gamlem.

Illustrasjoner: KLP

Verdiskaping i samspill
Teknostallen blir i hovedsak et kontorbygg, men det planlegges også for blant annet treningssenter, servering, service og næringslokaler på bakkeplan.

-Vi har lært å kjenne KLP som en svært kompetent og dyktig samarbeidspartner som vi ser frem til å samarbeide med. Både KLP og NCC er svært opptatt av bærekraftige løsninger og sosialt ansvar i våre prosjekter, sier Gamlem.

Gjennom samspillsfasen vil NCC og KLP sammen optimalisere løsninger for byggeprosessen og hele byggets livsløp.
 Illustrasjoner: KLP

-KLP har som eiendomsaktør med «alt» i eget hus meget gode erfaringer med samspill. Når drift, økonomi og forvaltningsavdelingen, sammen med leietakerne og entreprenør er med på å påvirke utforming og funksjon gir det gode resultater, sier Ulf Haugen, prosjektdirektør i KLP.

Illustrasjoner: KLP

Høye ambisjoner for innovasjon og teknologi
Prosjektet har høye mål og ambisjoner også når det gjelder energi, innovasjon og kvalitet.

I planleggingen og gjennomføringen vil NCC benytte 4D-planlegging for optimalisering av HMS i tid, 3D skanning av både eksisterende bygningsmasse og gjennom byggefasen, og knytte dette til ordinære BIM-modeller. Dette gir tryggere arbeidsoperasjoner, høy kvalitet i planleggingen og byggefasen og dokumentasjon av arbeidet. Det er også en tydelig ambisjon om å utvikle en «Digital Tvilling» i prosjektet, der big-data fra driftsfasen bli brukt sammen med data fra prosjektgjennomføringen, blant annet for å optimalisere Teknostallens energiforbruk og vedlikeholdskostnader.

Etter samspillsperioden vil beslutning om oppstart av byggefasen først bli styrebehandlet hos KLP Eiendom, før kontrakt om totalentreprise signeres.