Aktuelt

Hvem er størst innen byggeteknikk?

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Byggfakta arbeider nå med en ny rapport som rangerer de største bransjeaktører, basert på prosjektverdi. Deriblant i kategorien rådgivende ingeniør, byggeteknikk.

Av Pål Engeseth

Disse oversiktene vil i sin helhet være rangert etter verdien på igangsatte prosjekt i 2019 og 2020. Rangeringen tar utgangspunkt i kontorene hvor prosjektene er registrert. Om en bedrift har flere kontorer, og har fordelt prosjektene sine, vil disse verdiene ikke bli summert. 

Rapporten vil bli tilgjengelig i månedsskifte mai/juni og vil bli lagt tilgjengelig på våre nettsider. 

Som en forsmak presenterer vi her en oversikt over de største rådgivende ingeniørene, byggeteknikk.

En foreløpig oversikt viser at det er Norconsult AS, Sandvika, som er største rådgivende ingeniør, byggeteknikk, målt etter prosjektverdi. Disse har registrert totalt 59 igangsatte prosjekter i perioden, til en samlet verdi på 8,9 milliarder kroner. På andre og tredjeplass finner vi WSP Norge AS, Oslo og Ingeniør Seim og Hultgreen AS, Oslo.

Ser vi på antallet prosjekter, finner vi at Rambøll Norge AS, Oslo er det rådgiverkontoret i kategorien byggeteknikk med flest igangsatte prosjekter registrert i 2019 og 2020. Hele 78 prosjekter er registrert på dette kontoret til en samlet verdi på 6,3 milliarder kroner. På en andreplass finner vi Norconsult AS, Sandvika og på tredjeplass Multiconsult Norge AS, Oslo.

logo
Redaksjonen