Infrastruktur

Går i dybden i Porsgrunnselva

Multiconsults bore-båt har trålet Porsgrunnselva de seneste dagene. Foto: Eigil Haugen)

Vil ny rv. 36 gjennom Porsgrunn passere over eller under Porsgrunnselva? Det skal 54 grunnboringer fra båt gi svar på.

Multiconsults spesialbåt har i starten av mars trålet Porsgrunnselva på en halvannen kilometer lang strekning fra Frednes til Strømtangskjæret.

Over 100 meter

-Vi jakter svar på hvilke grunnforhold som skjuler seg under bunnen av Porsgrunnselva, forteller geotekniker i Statens vegvesen, Eigil Haugen. På den aktuelle strekningen varierer dybden i Porsgrunnselva fra en til 30 meter.

Tunnel under eller bru over Porsgrunnselva, skal grunnboringene gi svar på. (Foto: Eigil Haugen).

Under elvebunnen variere forholdene fra fjell og forkastninger til løsmasser, grus og leire. Enkelte steder er det boret dypere enn 100 meter uten å komme til fast grunn.

-Det står igjen å analysere resultatene av prøveboringene, men så langt kan vi si at det under bunnen av Porsgrunnselva skjuler seg en svært spennende og variert geologi, forteller Eigil Haugen.

SVVs geoteknikere Tommy Kvilekval og Siv Renate Nilsen følger spent med. (Foto: Eigil Haugen).

Tunnel eller bru
Statens vegvesen, ved prosjektet rv. 36 Kryss E18–Skyggestein, undersøker hvordan ny veg kan krysse Porsgrunnselva. Det vurderes tunnel i fjellet, tunnel i løsmassene eller bru over elva. Fortsatt holdes alle muligheter åpne.

Foruten de omfattende boringene i Porsgrunnselva pågår det også geotekniske undersøkelser en rekke steder i planområdet. Undersøkelsene i planområdet ventes å være ferdig sommeren 2021.

Disse borene skal avdekke hva som skjuler seg under bunnen av Porsgrunnselva. (Foto: Eigil Haugen).

F.v. Eigil Haugen, SVV, Geir K Andersen og Dag Ruben Rivåg i Multiconsult. (Foto: Statens vegvesen).