Aktuelt

Enova-støtte til mobilt ladekonsept

Bildet: Lading av gravemaskin fra mobil ladekontainer i Fjellveien i Bergen

Enova har gitt 15 millioner kroner i støtte til et treårig prosjekt for å utvikle og teste mobile ladekontainere.

BKK har utviklet et totalkonsept for mobil lading av anleggsmaskiner som kan redusere kostnader ved overgangen til utslippsfrie anleggsplasser, ikke minst for Statens vegvesen, som har mange store veisamband foran seg.

– Løsningen vår består av mobile «plug-and-play»-moduler med normallader, hurtiglader og batteri for lading av elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy. Alt utstyret skal enkelt kunne flyttes rundt etter behov, både innad på store anleggsområder og til nye anleggsområder når arbeidet er ferdig. Det nye konseptet skal også løse lading på lokasjoner uten tilgjengelig effekt i strømnettet, sier leder for BKKs satsing på mobil energi, Camilla Moster, i en pressemelding.

Prosjektet skal i tillegg bidra til å etablere en felles standard for hurtigladere, normalladere og batterier, noe det er stort behov for i anleggsbransjen.

Mindre utslipp og lavere kostnader

Elektrifisering skal kutte utslippene fra bygge- og anleggsnæringen som i dag står for om lag 15 prosent av landets klimagassutslipp. Anleggsvirksomheten til Statens vegvesen slipper alene ut flere hundre tusen tonn CO2-ekvivalenter (CO2e) fra maskinpark og transport hvert år.
– Vi har store ambisjoner om å kutte utslippene og jobber mot Klimameldingens mål om fossilfrie anleggsplasser i 2025. Vi har mange veiprosjekter foran oss, og den type løsninger som BKK utvikler vil kunne gjøre det enklere, mer kostnadseffektivt og praktisk mulig å nå dette målet, sier fagdirektør for HMS og bærekraft i Statens vegvesen, Gina V. Ytteborg. 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet gir Statens vegvesen nå innspill til pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren. 
– I den forbindelse foreslår vi blant annet å teste ut slike typer ladeløsninger, sier Ytteborg.

Prosjektet gir læring

I tillegg til BKK deltar også Fyllingen Maskin, Drange Maskin, Nasta og Cramo i prosjektet som har fått Enova-støtte.
– I lavutslippssamfunnet vil bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Da er det viktig å ha gode pionerprosjekt som gir læring og bidrar til gode systemløsninger. BKK sitt prosjekt vil i så måte legge til rette for større grad av elektrifisering på bygge- og anleggsplasser, sier seniorrådgiver i Enova, Monica Berner.

Batteri avlaster strømnettet

Bruk av batterier tar ned effekttoppene og reduserer dermed behovet for å bygge ut midlertidig strømnett. I tillegg blir det mulig å bruke og lade elektrisk utstyr på anleggsplasser der det ikke er bygget ut strømnett, eller det er svært begrenset kapasitet i nettet.
– Elektriske anleggsmaskiner krever mye strøm i byggeperioden. Med mobile ladeløsninger kan vi enkelt tilby lading der gravemaskinen er i aktivitet, og med batterier slipper vi å bygge ut strømnettet for et behov som er over når anleggsarbeidet avsluttes, sier Moster.

Første pilot er i gang

Den første piloten er allerede i gang i Fjellveien i Bergen der Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune fornyer 100 år gamle vannrør. Her bruker Fyllingen Maskin elektrisk gravemaskin, og BKK leverer den mobile ladeløsningen som er installert i en kontainer fra Cramo.
Her brukes normalladere som kan lade opp til 22 kW, noe som i dette tilfellet gir tilstrekkelig driftstid på maskinene til en hel arbeidsdag. Denne kontaineren for normallading veier kun 600 kg og rigges opp på anleggsplassen på få minutter. I løpet av våren skal det også testes hurtiglading av gravemaskiner.

Bildet: Camilla Moster, leder for BKKs satsing på mobil energi. Foto: BKK