Aktuelt

Endelig et kvinnenettverk også i MEF

Bildet: 90 kvinner stilte opp for å etablere MEFs kvinnenettverk onsdag kveld. Foto: Odd Borgestrand

ARCTIC ENTREPRENEUR: En historisk dag for Maskinentreprenøres Forbund da 90 kvinner i organisasjonen onsdag kveld 6.april 2022 bestemte seg for å danne MEFs kvinnenettverk.

Av Odd Borgestrand

MEF har kvinnelig administrerende direktør og kvinnelig stabssjef, men det er få kvinner med i styre og stell i organisasjonen som sysselsetter nærmere 40.000 personer rundt om i hele landet.
Da Erna Solberg i 2020, i egenskap av Statsminister, besøkte Arctic Entrepreneur var hun tydelig i sin tale: -Dere ser ut til å rekruttere fra bare halve befolkningen. Det må dere gjøre noe med, var hennes klare beskjed.  Nå er dessuten MEF også pålagt å legge inn et avsnitt i sin årsrapport om hva organisasjonen gjør for å få mer mangfold.

Følger etter Rørentreprenørene

Det er seks år siden Rørentreprenørene Norge etablerte sitt kvinnenettverk, Ingeborg-nettverket, som nå har nærmere 1000 medlemmer. Her kan nok MEF-kvinnene hente nyttige erfaringer for veien videre. Rådgiver i Region Øst, Solvår Milach Strand og opplæringskonsulent i OKAB Trøndelag
Venche Kulbotten har tatt ansvaret for å sparke i gang kvinnenettverket etter oppfordring fra MEFs hovedstyre. Til Byggfakta sier Solvår at det er på høy tid at kvinnene blir mer synlige i organisasjonen. 

– Det er en god del damer ute i medlemsbedriftene. De fleste sitter i administrative stillinger, men vi har også en del kvinnelige sjåfører. Dessverre er det få av kvinnene som deltar på medlemsmøter, messer og andre MEF-arrangementer. Det er også få kvinner som sier ja til verv, selv om vi har mange dyktige kvinner i organisasjonen. Derfor må vi rekruttere flere i utvalg og råd, sier Solvår.

Selv kjenner hun situasjonen i Innlandet godt, og damene i styret der applauderer oppstarten av et kvinnenettverk.

Bildet: Rådgiver i Region Øst, Solvår Milach Strand( t.h) og opplæringskonsulent i OKAB Trøndelag, Venche Kulbotten, har tatt ansvaret for å sparke i gang kvinnenettverket i MEF. Foto: Odd Borgestrand

Skal bli tatt godt vare på

Nettverket skal bidra til at kvinner i bransjen skal ha et godt tilbud, føle seg velkommen og bli godt tatt vare på. På den måten kan kvinneandelen på sikt også økes ved at flere søker seg til bransjen. Administrerende direktør Julie Brodtkorb gleder seg stort over rekordmange søkere til anleggsteknikk i år. Jobb i anleggsbransjen egner seg like godt for kvinner som for menn, mener hun, og applauderer ildsjelene som har tatt ansvar for etablering av nettverket. 

Planlegger flere samlinger

De 90 kvinnene som møtte opp til oppstarten gikk raskt inn i en workshop der de fikk i oppgave å svare på viktige spørsmål om behovet for etablering av et nettverk. Et av spørsmålene var hva om skal til for at kvinner skal bli mer aktive i styrer og verv i bransjen. Av praktiske spørsmål måtte deltakerne gjøre seg opp mening om møtepunkter, enten det dreier seg om fysiske møter, teams-møter med ulike temaer og opprettelse av digitale kanaler. De to ildsjelene har allerede lagt føringer for en ny samling i hver region allerede i høst, og håper på god oppslutning om dette. Mye tydet på stemning for både nettverk, møteplasser og økt synlighet i organisasjonen de få minuttene en mannlig mediemann fikk være tilstede under den historiske kvelden.