Nyheter

dataTrees er nytt medlem i buildingSMART Norge

De tre gründerne i dataTrees: André Agi, Franz Forsberg og Stian Haugrim. Foto: dataTrees

dataTrees er et parametrisk designbyrå som har som mål å legge til rette for en mer bærekraftig og datadrevet arkitektur. Gjennom medlemskapet i buildingSMART Norge vil de knytte bånd til en større del av næringen for å sammen kunne endre praksis raskere.

– Det er spennende å få med oppstartselskaper som dataTrees i fagnettverket vårt. Parametrisk design er et felt i rask utvikling, og vi ser fram til utviklingen på feltet og hvilke diskusjoner nye medlemmer som dataTrees vil ta inn i våre fagarenaer, sier Alessia Bellini, nettverksansvarlig hos buildingSMART Norge. 

De tre gründerne i dataTrees har lang erfaring fra små og store arkitektkontorer der de har jobbet som arkitekt, miljørådgiver, BIM-ekspert og leder for digitalisering og parametrisk design. 

– Vi startet dataTrees for å utvikle verktøy som kan løse problemer som ineffektive prosesser, interoperabilitetsproblematikker og tverrfaglige miskommunikasjoner som vi selv har opplevd er barrierer for en bærekraftig BAE-næring, sier Franz Forsberg i en pressemelding.

Om dataTrees: 
Et parametrisk designbyrå grunnlagt av André Agi, Franz Forsberg og Stian Haugrim. Gjennom innsiktsbaserte tjenester utvikler de løsninger som forutser hvordan bygningene vil levere i driftsfasen. dataTrees utvikler sine egne produkter og samarbeider med arkitektkontorer og teknologiselskaper for å tilby integrerte løsninger som snakker med hverandre. Mer her: www.trees.no  

Om buildingSMART Norge: 
buildingSMART Norge er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. De jobber med mål om å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk og effektiv samhandling mellom aktører. Det handler om løsninger basert på åpne standarder – for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse. buildingSMART er en medlemsbasert organisasjon som per i dag har om lag 140 medlemsbedrifter i Norge.