Aktuelt

COWI dobler resultatet i 2020

Marius Weydahl Berg har opplevd en eventyrlig reise i COWI siden han inntok sjefsstolen i 2018. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim / COWI.

COWI leverer rekordresultater i 2020, og det uten lønnskutt, permitteringer eller oppsigelser. Resultatet doblet seg fra 69 MNOK til 138 MNOK. I 2021 sikter rådgivergiganten seg mot 2 mrd. kroner i omsetning.

Omsetningen til COWI ender på 1,959 mrd. kroner, med en EBIT-margin på 7 % mot 3,7 % i 2019. Gjennom sine tre år som administrerende direktør, har Marius Weydahl Berg løftet resultatet fra 14 MNOK i 2017 til 138 MNOK i 2020. Gode resultater til tross, det viktigste for Berg har likevel vært å opprettholde sysselsettingen i usikre tider.

– Hovedårsaken til de historiske resultatene er god prosjektgjennomføring i alle ledd med fokus på prosjektledelse og reduksjon av prosjekttap. Vi har heller aldri vært tettere på kundene våre. Det har vært viktig for å sikre fremdrift, skape trygghet rundt nye digitaliserte arbeidsprosesser og unngå unødvendige forsinkelser i prosjektene. Dette ser vi at også har ført til økt kvalitet og kundetilfredshet, sier administrerende direktør Marius Weydahl Berg i en pressemelding. 

Også globalt har COWI levert rekordtall. Det danske konsernet kunne vise til en forbedret bunnlinje med 65 %, altså 482 MNOK. Topplinjen ble redusert med 3 % til 8,737 mrd. NOK. Globalt styrket COWI ordrereserven 8 %, tilsvarende 450 MNOK, til 5,027 mrd. NOK ved årsskiftet.

Flyter på sterk ordrereserve
Til tross for rekordgode tall for ingeniørselskapet i 2020, er Weydahl Berg bekymret for de langvarige konsekvensene av pandemien. Ved inngangen til 2021, har COWI drøye 3 mrd. NOK i ordrereserve.

– Inngangen til 2021 er preget av usikkerhet, da vi ser en større treghet i markedet og at prisene presses. Det er bekymringsverdig i en bransje med allerede små marginer. Vi har i stor grad prestert gode resultater basert på bygg- og anleggsprosjekter vunnet før pandemien slo ut, forteller han.

COWI er et av Norges største rådgivende ingeniørselskap. De prosjekterer blant annet Nytt Stavanger Universitetssykehus, Nye Regjeringskvartalet, Fornebubanen, Ny Vannforsyning i Oslo for å nevne noen av de mer kjente prosjektene i Norge.

Rigger seg for grønn omstilling
Direktøren har et mål om å tippe 2 mrd. kroner i omsetning i 2021. Han mener et taktskifte innenfor investeringer i det grønne skiftet vil være en drivkraft for å få samfunnet i gang igjen.

– Offentlige byggherrer, entreprenører og industrien rigger seg til en ny hverdag med stort fokus på grønn omstilling. Det er nødvendig både for å skape arbeidsplasser, møte klimamålene, og det er god økonomi i å investere i grønne løsninger. Spørsmålet er hvor fort og med hvilken kraft dette kommer. Vi vil være en pådriver for vekst gjennom grønn omstilling, sier Weydahl Berg.

– Vi har mange kunder med høye ambisjoner innenfor grønn omstilling. I transportsektoren har både Nye Veier og Statens Vegvesen tallfestede klimamål for både materialbruk og de ulike prosjektene i NTP. Her settes en pris på utslippene som gjør at de som har de mest klimavennlige løsningene blir belønnet på prisberegningene. Videre ser vi stor interesse for energioptimalisering, ombruk og sirkularitet innenfor byggsektoren. Industrisektoren er den delen av næringslivet etter transport som kanskje har det største potensiale for klimagassreduksjon.

Lønnsomme grønne investeringer
Marius forteller at COWI arbeider kontinuerlig for å være konkurransedyktige på kostnader, timepriser og for at kunden skal velge de grønnere løsningene som også er lønnsomme på sikt.

– Det blir et kollektivt problem om byggherrer ikke velger de grønnere løsningene som får oss ut av klimakrisen. Stadig flere medarbeidere spesialiserer seg i å prosjektere grønt med svært fremoverlente digitale løsninger. Den samfunnsmessige kostnaden av å prosjektere med store utslipp kan bli stor om vi får eksempel må reparere infrastruktur og bygg som blir skadet av klimaendringer, sier Berg.

Grønnere og tøffere NTP
Det norske markedet er fremdeles preget av investeringsvilje. Særlig innen transportsektoren ser COWI stor aktivitet. Nasjonal Transportplan (NTP) vil legges frem 19. mars av Samferdselsdepartementet, og vil gi noen nye utsikter for COWI.

– Vi får vite hvilke prosjekter regjeringen ønsker å prioritere. Det blir veldig spennende for markedet. Det vi også vet, er at det vil skje en transformasjon av hele samfunnet for å nå målet mot et nullutslippssamfunn. Dette representerer en enorm mulighet for hele byggenæringen. Vi har gode forutsetninger for å komme med løsninger som bringer samfunnet i riktig retning, fortsetter Berg. 

Nøkkeltall COWI Norge 2020:

MNOK

2020

2019

Endring

Endring %

Omsetning (turnover)

1 959

1 870

89

4,8%

EBIT

138

69

69

101%

EBIT-margin

7,0%

3,7%

 

3,3 p.p.