Nyheter

– Betongprisene er stabile

Illustrasjonsbilde: VA-leverandørene i betongbransjen har ikke blitt nevneverdig rammet av råvarekrisa og den galopperende prisøkningen som VA-produkter av andre materialer.

VA-leverandørene i betongbransjen har ikke blitt nevneverdig rammet av råvarekrisa og den galopperende prisøkningen som VA-produkter av andre materialer.

Denne våren og sommeren har det vært en voldsom økning på råvarepriser for plast, stål og trevarer. For VA- og rørbransjen har dette gitt seg særlig utslag for stål- og plastrør.

− Til og med grossistene har begynt å bestille betongrør, forteller Morten Landro, salgsleder i Loe Rørprodukter AS, i en pressemelding.

Loe Rørprodukter er en av eierne i VA-kompetansebedriften Basal AS.

Kortreist råmateriale

Betongrør har ikke gått nevneverdig opp i pris det siste året, mens syrefaste stålrør har gått om med hele 40 prosent de siste tolv månedene, ifølge tall fra leverandøren Pretec. Svein Eriksson i Norcem forteller at prisen på sement de siste 20 årene har vært stabil og har fulgt konsumprisindeksen. Sement består i hovedsak av kalkstein, som er et kortreist råmateriale. Til sammenligning har enkelte trevarer økt med opptil 100 prosent de siste 12 måneder, og noen plastprodukter har på det meste gått opp med mellom 40 og 50 prosent. 

Lokal produksjon
− Jeg fikk akkurat en forespørsel fra en grossist som har bestilt 96 meter DN1200 rør i betong. Men også mindre dimensjoner i betong går ut til anlegg i stedet for plast, forteller Morten Landro.

− Det som har vært av prisøkning fra oss i betongverden er i all hovedsak knyttet til armeringen. Sand og sement har ikke gått mye opp. Armeringsstålet står for maks ti prosent av våre kostnader. Det gir ikke den store prisøkningen på våre produkter, og mange av rørene våre er heller ikke armert, forteller Landro, og legger til at betongprisene er like solide og stabile som produktet.

− Den flytter ikke på seg, sier han. Landro tror at betongprisene er stabile blant annet fordi Basal er landsdekkende og lager ting lokalt.


− Betongprisene er stabile blant annet fordi vi i Basal er landsdekkende og lager ting lokalt, sier salgsleder Morten Landro i Loe Rørprodukter AS.

Mangel på råstoff
I en pressemelding varslet grossisten Ahlsell allerede i mars at de forventet en ekstrem prisstigning på VA-produkter. I meldingen heter det at «Mangel på råstoff som brukes i både støpejernrør, PE-rør, og andre plastprodukter gjør at bransjen står overfor en prisøkning av dimensjoner vi sjelden har sett før. Nå må entreprenørene ta hensyn til prisøkningen for å unngå at konsekvensene blir for store.»

− Ingen vet når prisene vil stabilisere seg igjen. Rådet vårt er derfor å ta høyde for at produktene kan bli 30 % dyrere til sommeren når du inngår kontrakter på langvarige prosjekter, forteller Morten Østebø, markedssjef for VA i Ahlsell. 

Effektivisert produksjon
− Det er alltid utfordrende når markedsprisene på viktige råvarer og byggevarer stiger så kraftig som de gjør nå i disse dager, sier administrerende direktør i Basal AS Geir Skjørberg.
− Når både tilgangen til råvarer og etterspørsel fra andre land styrer våre egne markedspriser gir det utfordringer for alle involverte parter, mener Skjørberg. Han kan bekrefte at Norcems beskrivelse av prisutviklingen de siste 20 år stemmer.
− Våre eiere har klart å holde et stabilt og konkurransedyktig prisnivå ved å effektivisere produksjon i tillegg til å være innovative med tanke på løsninger, samt at vi henter naturlige råvarer lokalt. Når vi i tillegg klarer å levere miljøvennlige, robuste og kortreiste produkter som skal ha en levetid på over 100 år, skjønner jeg at vi ofte blir valgt som løsning, sier Geir Skjørberg.

Global krise
Den ledende grossisten innen aluminium, metaller, plast, titan, rustfritt stål og spesialstål, Astrup AS, skriver i en månedsrapport at «Rekordstor global etterspørsel etter materielle ting har resultert i en voldsom prisøkning på alt av råvarer og materialer, og det stopper ikke på en stund enda ser det ut til.»
Årsaken til råvarekrisa og prisøkningene er sammensatte, men koronapandemien er en opplagt del av forklaringen. Flere råvarefabrikker rundt om i verden har av den grunn hatt betydelig lavere produksjon enn normalt. I tillegg har fraktkostnadene gått til himmels. På 12 måneder har prisen for å sende en 40 fots container fra Shanghai til Rotterdam økt med hele 485 prosent ifølge Pretec.

Om Basal: Kompetansebedriften Basal AS jobber for bærekraftig utvikling og å ivareta naturmangfoldet. Betongprodukter tåler enorme belastninger og kan tildekkes med grove omfyllingsmasser, som gir betydelig redusert miljøfotavtrykk. Basals norske eiere har god geografisk spredning og leverer kortreiste produkter direkte til grøftekanten over hele landet.