Nyheter

Arkitema og Ratio signerte SNR-kontrakt

Bildet: Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) vil bestå av SNR Hjelset med et nytt akuttsykehus på Hjelset og SNR Kristiansund som vil bestå av et spesialisthelsetjenestetilbud med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi.

AKTUELLE PROSJEKTER: Arkitema og Ratio har vunnet tilbudskonkurransen om arkitekturprosjektering for detaljprosjektering av prosjektene for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

Teamet er godt kjent med prosjektet da de var involvert i forprosjekt og funksjonsprosjekt for akuttsjukehuset på Hjelset i en samspillsfase i løpet av 2020. Teamet er derfor svært godt rustet til å ta fatt på oppgaven.

Kontrakten ble undertegnet i dag, og teamet skal umiddelbart i gang med detaljprosjekteringen.

Både Arkitema og Ratio har bred erfaring fra sykehusprosjekter og samspill med både byggherrer og entreprenører. De stiller med kompetanse og erfaring fra de første fasene av prosjektet på Hjelset, samt gjennomførte sykehusprosjekt som har direkte overføringsverdi til dette prosjektet. Bl.a. Nye Aker Sykehus i Oslo, Livsvitenskapsbygget i Oslo og Nye UNN Narvik i tillegg til Nytt Østfoldsykehus og Nordlandssykehuset. Dette er store, komplekse anlegg som inneholder alle de funksjoner som skal inn i SNR.

– Vi vil etterstrebe å videreføre de kvalitetene som allerede ligger i prosjektet, og vi gleder oss til å videreutvikle og realisere det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) sammen med våre kolleger og nye og gamle samarbeidspartnere, sier forretningsområdesjef i Arkitema, Anne Guri Grimsby.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) vil bestå av SNR Hjelset med et nytt akuttsykehus på Hjelset og SNR Kristiansund som vil bestå av et spesialisthelsetjenestetilbud med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. Akuttsjukehuset på Hjelset er på ca. 55 000 m², og omfatter både somatikk og psykisk helsevern. Arealet i Kristiansund blir på ca. 5 500 m².

Ved signeringen ble avtalen om ingeniørtjenester også signert med COWI, og dermed er HMR klar for de neste fasene av prosjektet.

– Vi er svært glade for at Cowi, Arkitema og Ratio blir med oss i videreutviklinga av prosjektet. Deres kunnskap og erfaring blir viktig for å sikre et framtidsretta og godt sykehustilbud for befolkninga og vi ser fram til det videre samarbeidet, sier Heidi Nilsen, leder av prosjektstyret for SNR.

Byggestart for SNR blir i juni 2021, og det nye fellessykehuset skal etter planen være i full drift våren 2025.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.