Aktuelt

50 millioner til industriell forskning

Leder av BAE-rådet og administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, inviterer neste onsdag til webinar sammen med Forskningsrådet for å fortelle om muligheten for FOU-støtte til samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Foto: Odd Borgestrand

Forskningsrådet blar nå opp 50 millioner kroner i et samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren (BAE). Forskningsrådet mener disse næringene har et stort behov for innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Av Odd Borgestrand

Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeidet mellom ulike forskningsmiljøer og bedrifter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Avdelingsdirektør John Vigrestad i Forskingsrådet ser fram til å motta mange gode søknader fra og med 24.mars i år. Søknader må være innlevert senest 12.mai.

Det arrangeres et eget webinar 10.mars i regi av bransjerådet for bygg. Anlegg og eiendom. Her vil Forskningsrådet orientere om utlysningen og representanter fra næringen og forskningsinstitusjoner som kan være forskningspartnere og søkere vil delta. Blant disse er Jon Sandnes, adm. dir BNL og leder av BAE-rådet og adm.dir i Arkitektbedriftene, Egil Skavang.

Industriell forskning
Forskningsrådet ønsker å støtte samarbeidsprosjekter med tematikk innenfor industrialisering av byggeprosesser, digitalisering, automatisering og effektive samarbeidsformer. Prosjektene skal utvikle ny kunnskap og forskningskompetanse med størst mulig effekt på tvers av alle aktørgrupper i verdikjeden. Utlysningen omfatter ikke prosjekter som omhandler energibruk og -effektivisering i bygg, anlegg og eiendom eller områder. Prosjektene kan søke om støtte fra 6 til maksimalt 15 millioner kroner, og prosjektvarigeten vil gå over tre til fire år. FoU-aktivitetene må være innenfor det som betegnes som industriell forskning.

Krav til faktisk samarbeid i prosjektene
Faktisk samarbeid innebærer et reelt og praktisk samarbeid mellom de involverte forskningsmiljøene og samarbeidspartnerne i prosjektet. Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal utgjøre minimum 10 prosent av totalkostnadene i prosjektet. Denne innsatsen kan ikke erstattes av kontantbidrag fra de samme samarbeidspartnerne. Samarbeidspartnernes kostnader knyttet til prosjektdeltagelsen kan dekkes av Forskningsrådets finansiering. For samarbeidende foretak vil graden av finansiering være begrenset av statsstøtteregelverket.

Det er bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke om støtte.

Krav til samarbeidspartnere
Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i næringslivet. Aktører fra offentlig sektor, frivillige organisasjoner, og/eller andre private organisasjoner kan også inngå i samarbeidet.

For å komme i betraktning skal søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.

Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.

Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er en forskningsorganisasjon, heter det i utlysningsteksten.