Prosjektnyheter

Vil rehabilitere Udenes kirke

Bildet: Udenes kirke. Foto: Per Sundby / kirke.no

AKTUELLE PROSJEKTER: ØRIK innbyr til åpen anbudskonkurranse for rehabilitering Udenes kirke i Nes kommune i Viken.

Av Bjørn Laberg

ØRIK er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Gjennom ØRIK skal disse kommunene så langt det er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av leverandøravtaler for varer og tjenester.

Nes kommune utlyser åpen tilbudskonkurranse for istandsetting av tårn og fasader på Udenes kirke. Udenes kirke er oppført i 1708 og listeført som verneverdig av Riksantikvaren. Dette medfører at det stilles krav til kompetanse på antikvariske arbeider.

Arbeidene er planlagt gjennomført i 2021. Nes kommune ønsker et tilbud på hele oppdraget, og det tas forbehold om finansiering i budsjett for 2021.

Udenes kirke er på Riksantikvarens liste over særlig verneverdige kirker. Hovedregelen er: bytt ikke ut mer materiale enn høyst nødvendig. Utskiftet del erstattes med samme uttrykk og kvalitet.

Litt fra detaljbeskrivelsen av prosjektet:

• Utskifting av 18 vinduer

• Alle vindskier med begynnende skader skiftes ut.

• Tak: Tekking av tak på tårn

• Piperehabilitering: Eksisterende teglstein og beslag skal i størst mulig grad beholdes og gjenbrukes.

• Lynavleder: Løs lynavleder skal festes med samme type klammer/festepunkter som i dag.

• Spir: Spir med værhane må sjekkes vedr. innfesting.

• Panel: Enkelte av panelene ned mot beslått utkraging har tegn på fuktrelaterte skader. Disse panelene skal skifte ut. Panel må skrapes forsiktig for løs maling. Det anbefales at man ikke demonterer hele panel lengder med mindre dette er nødvendig

• Luker: Enkelte av lukene har ødelagte eller skadede sprosser. Disse tilbakeføres

• Det er svertesopp flere steder på kirken. Mest på nordsiden, men også på tårnets vestside. All svertesopp behandles og fjernes.

• Fundament, grunnmur: Selve grunnmuren med bruddstein skal forsiktig krafses og re-spekkes. Utglidd stein skal re-settes. Pinningstein tilbakeføres. Evt. erstatningstein/ pinningstein skal være av samme type, lokal stein.

Tilbudsfrist: 15. februar

Kilde: TendSign / Teigen Arkitekter AS / ØRIK

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.