Prosjektnyheter

VEAS søker elektro- og automasjonstjenester

Illustrasjonsbilde. Foto: VEAS

AKTUELLE PROSJEKTER: Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) tilbyr rammeavtale innen elektro og automasjon.

Av Bjørn Laberg

VEAS har til hensikt å inngå parallelle rammeavtaler med to til tre leverandører. VEAS har et løpende behov for vedlikehold knyttet til det elektriske anlegget, driftskontroll- og styresystemer, og planlegger i tiden fremover en rekke prosjekter knyttet til oppgraderinger og utvidelser av anlegget.

Innbydelsen omfatter fagområdene elektro og automasjon. Det skal gis tilbud på begge fagområdene. Arbeidene vil typisk kunne bestå i følgende:

– Nyinstallasjoner

– Utskiftning av komponenter

– Periodisk ettersyn

– Modifikasjonsarbeider på eksisterende anlegg

– Leveranse av utstyr og materiell

– Løpende tilsyn/service

– Prosjektering og forslag til løsning

I tillegg kan det være aktuelt med beredskapsvakt elektro, som innebærer at oppdragstageren for Veas oppretter døgnkontinuerlig beredskap, med to timers responstid. Denne beredskapen kan inngå som en del av Veas elektrovakt, eller kan erstatte denne.

• Veas er et industrianlegg med systemspenning på 400V. Det er 12 transformatorer på 22kv/400V i fjellet som eies og driftes av Eliva.

• Styresystemet er levert fra ABB og er et DCS-system av type 800xA. Styresystemet består av 35 stk. PLS`er av typen AC800M og over 25000 stk. I/O er tilknyttet.

• Feltinstrumenteringen er i all hovedsak basert på tradisjonell I/O (4-20mA sløyfe). Nyere installasjoner av frekvensomformere kommuniserer via Profibus.

Om VEAS:
VEAS-anlegget er Norges største renseanlegg, og er en helt avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren. VEAS er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker. Avløpsvann fra mer enn 750.000 innbyggere i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden blir transportert via kommunale ledningsnett og VEAS-tunnelen og ut til renseanlegget på Bjerkås i Asker. Anlegget ligger i fjell og er i drift hele døgnet, året rundt. VEAS har om lag 95 ansatte.

Tilbudsfrist: 11. mars 2021
Verdi: cirka 20 millioner kroner
Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / VEAS

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.