Prosjektnyheter

Solberg Maskin bygger travanlegg

Bildet: Anleggsarbeidene starter nå, og travbanen skal være klar for åpning i løpet av 2021. Hele prosjektet skal være ferdigstilt i juni 2022. Illustrasjon: Selberg Arkitekter/Midt-Norge Travforbund

AKTUELLE PROSJEKTER: Nå starter utbyggingen av trøndersk travsports nye storstue, Arena Midt-Norge, på Fannrem i Orkland kommune.

Peab Anleggs datterselskap Solberg Maskin er valgt som totalentreprenør for infrastruktur og travbane. Fredag 5. mars ble kontrakten mellom Leangentravets Eiendom og Solberg Maskin signert, med en kontraktssum på ca. 100 millioner kroner eks. mva.

– Denne kontrakten er vi veldig stolte av å ha landet i Solberg Maskin. Det føles utrolig bra at vi får være med på å bygge det som blir en utrolig flott arena for både utøvere og publikum, sier avdelingssjef Olle Eurenius i Peab Anlegg, i en pressemelding.

Får utnyttet bred fagkunnskap

Travbanen på Arena Midt-Norge blir 1100 meter lang og får en bredde på 19-22,2 meter. Doseringen i svingene skal være på 17,5 prosent. I tilknytning til travbanen skal det bygges sikkerhetsspor med en bredde på 4 meter, grøft med bredde på 4 meter og en oppvarmingsbane på 10 meter.

– Oppdraget omfatter også grunnarbeider, veier, gangveier, hesteveier og rettstrekk. I tillegg kommer gjerder, belysning, VA-anlegg og infrastruktur for høyspent, elektrisitet og IKT. I dette prosjektet får vi virkelig utnyttet bredden i våre ansattes fagkunnskap, og vi er veldig motiverte for å gå i gang med arbeidene, sier Jan Erik Holten, daglig leder i Solberg Maskin.

Ikon Arkitekt og Ingeniør er med som prosjekterende, og Steindal steinbrudd ved Thamshamn er med som leverandør.

Arbeidene starter umiddelbart, og travbanen skal være klar for åpning i løpet av 2021. Hele prosjektet skal være ferdigstilt i juni 2022.

Prosjektomfang:

Prosjektering og bygging av:

• Travbane
• 1200 m treningsløyper for hest
• 780 m vei delvis med fortau
• Eventuelt støttemur for vei
• Parkering
• Grusplass for vedlikeholdsmaskiner
• Drens- og overvannsanlegg langs vei og parkeringsplass
• 1150 m vannledning, hovedsakelig Ø180mm
• 760 m spillvannsledning (Ø160mm og Ø125mm)
• 280 m Ø1000mm overvannsledning
• 2 utløp i Orkla
• 1 stk. fettutskiller, 1 stk. oljeutskiller og 10 stk. slamavskillere
• Kabler og lysanlegg
• Infrastruktur nærvarmeanlegg
• Omliggende grøntanlegg
• Riving eksisterende bygg

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.