Prosjektnyheter

Søker totalentreprenør til fengselsprosjekt

Bildet: Sem fengsel (tidligere Sem kretsfengsel) er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå som ligger i Tønsberg. Foto: Peter Fiskerstrand / Wikipedia

AKTUELLE PROSJEKTER: Statsbygg utlyser konkurranse om totalentreprise på utskifting av cellevinduer ved Sem Fengsel.

Av Bjørn Laberg

Typiske cellevinduer med gitter skal erstattes med vinduer med sikkerhetsglass type P6B, uten gitter.

Prosjektert vindusbytte gjelder Sem Fengsel fløy A og B, med tilknyttede mellombygg, verksted-, kontor- og gymsalbygg. På grunn av finansiering, og hva som er praktisk mulig å gjennomføre, vil utskiftingen gå over 3-4 år. I 2021 tas det sikte på å bytte 50-60 vinduer.

Vinduer vil bli skiftet i typiske innsatterom (celler) men også i kontorer hvor ansatte jobber. Det må tas hensyn til at eiendommen er i vanlig drift. Arbeidstider og tilkomst vil ikke bli helt optimal for rasjonell framdrift. Det kan forutsettes tilgang til 4 celler av gangen. Eksisterende gitter skal fjernes, så det må medregnes mur- og flikkarbeider utvendig for å rette opp skader og sår.

Fengselet er bygget i 3 perioder:1864, 1928 og 1994. Ettersom bygningsmassen er oppført på ulike tidspunkter og i ulike materialer, omfatter tiltaket innsetting av vinduer i ulike veggtyper, i hovedsak murverk (tegl), lettklinker og armert betong. Det må påregnes ulike innfestingsmetoder i de ulike byggene.

Sem Fengsel ligger i Tønsberg kommune, og er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har en ordinær kapasitet på 62 innsatte.

Tilbudsfrist: 4. mars 2021

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.