Prosjektnyheter

Søker rådgivere til prosjekt Helsehus Harstad

Bildet: Harstad kommune har som mål å samlokalisere en del helsetjenester i ett nytt helsehus deriblant en klinisk avdeling med 30 sengeplasser, legesenter, samt hjemmetjenesten mm. Illustrasjon: Norconsult

AKTUELLE PROSJEKTER: Harstad kommune inviterer til konkurranse om prosjektering av Helsehus Harstad.

Av Bjørn Laberg

I denne anskaffelsen skal kommunen knytte til seg rådgivere som skal utarbeide et forprosjekt for byggeprosjektet Helsehus Harstad. Det er i tillegg opsjon på utarbeidelse av kravspesifikasjon for etterfølgende totalentrepriseoppdrag.

Harstad kommune har som mål å samlokalisere en del helsetjenester i ett nytt helsehus deriblant en klinisk avdeling med 30 sengeplasser, legesenter samt hjemmetjenesten mm. Det nye bygget blir over 3 etasjer, samt underetasje. Bygget blir på cirka 10.000 kvm. Harstad kommune skal ha økt fokus på miljø og klima i sine byggeprosjekter framover. Det er aktuelt med BREEAM-sertifisering i byggeprosjektet. Det er en målsetting om å få bygget godkjent til Breeam Good.

Med forprosjekt som grunnlag, utarbeides totalentreprisegrunnlag. Dette skal omfatte:

ARK/Lark:
• Plantegninger inklusive brannplaner.
• Nødvendige snitt (tverr- og lengdesnitt)
• Fasader
• Situasjonsplan
• Utomhusplan
• Møbleringsplan, som 3D modell
• Romskjema bygg inklusiv fast innredning
• Riggplan

Rib:
• Bærekonstruksjoner, som plantegninger.
Riv:
• Føringsveier for sanitær, varme og luftbehandling. Plantegninger.
• Romskjema VVS fast innredning/utstyr generelt.
• Utomhusplaner VVS med ledningsføringer (VA) og tilknytningspunkter.
• Plantegninger.

Rie:
• Utomhusplaner EL (belysning), kraft tilknytning (ikt og vei/parkbelysning,
situasjonsplan som grunnlag, veier parkering/fortau/gater).
• Plantegninger.

Tilbudsfrist: 25. august 2021
Tiltakshaver: Harstad kommune

Illustrasjon: Norconsult

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.