Prosjektnyheter

Søker entreprenør for samarbeid

Årets bygg 2017 Holmen Svømmehall

OPV Consulting og Verkís søker entreprenør for framtidig samarbeid i utbyggingsprosjekter i Norge.

OPV Consulting og Verkís søker solide og dyktige entreprenører for å samarbeide i prosjekter både innen bygg, anlegg, VA og infrastruktur.

OPV Consulting (OPVC) er et rådgivende ingeniørfirma som tilbyr generelt de samme tjenestene som sitt morselskap Verkís i tillegg til prosjekt- og byggeledelse. OPVC kan skilte med en bred og lang erfaring fra både private og offentlige prosjekter: Svømmehall/badeanlegg, sykehus, helsesentre, omsorgsboliger, syke- og rehabiliteringshjem, idrettsanlegg, skoler og barnehager, Vei og VA anlegg, hoteller, kirkebygg, vernede bygg m.m. OPVC har hovedkontor på skøyen i Oslo, men også et avdelingskontor i Holmestrand.

Verkís er et solid og progressivt rådgivende ingeniørfirma som tilbyr tjenester på de fleste områder innenfor ingeniørfaget. Verkís kan føre sin opprinnelse tilbake til året 1932 og er derfor Islands eldste ingeniørkontor. Verkís har til sammen over 300 ansatte ved hovedkontoret i Reykjavík og seks underavdelinger på forskjellige steder på Island. Og har samlokalisering med sitt datterselskap OPVC på Skøyen i Oslo.

Heggedal Skole i Asker 

Gruppens Spesialkunnskaper:
Gruppen besitter ekspertkunnskaper som dekker alle de behov som en byggherre kan ha, fra første idé til fullført prosjekt. I tillegg tilbyr gruppen tjenester i tilknytning til mangeartede drifts- og vedlikeholdsprosjekter.

Blant tjenestetilbudene er:

  • Prosjektering alle fag TK 3
  • Prosjekt- og byggeledelse/teknisk byggeledelse
  • Prosjekteringsledelse, og prosjekteringsgruppeledelse
  • SHA- koordinator, KP og KU
  • Uavhengig kontroll
  • Generell byggeteknisk rådgivning

Spesialfelt:

  • Byggeprosjekter: Svømmehall/badeanlegg, Idrettsanlegg, Sykehus, Helsesenter, Omsorgsboliger/sykehjem
  • Skoler og barnehager, Vei og anlegg, Kirkebygg, Vernede bygg m.m.
  • Nybygg og rehabilitering, universell utforming, Tek 17, lavenergi, passivhus, + hus, støttesøknader, ASØK, bygg i drift, betongrehabilitering, massivtre/limtrekontruksjoner.

 Utvidelsen av Bodø Spektrum 

Kontakt:
OPV Consulting AS:
Kenneth Olafsen, daglig leder – [email protected]www.opvc.no

Verkís:
Eiríkur Steinn Búason, PGL – [email protected]www.verkis.is