Prosjektnyheter

Ønsker leveranse av ny VA-driftskontroll

Illustrasjonsbilde: Getty Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Asker kommune tilbyr avtale om ny driftskontroll for VA, samlet i en felles plattform.

Av Bjørn Laberg

Asker kommune har besluttet å anskaffe ny driftskontroll for vann og avløp. Hensikt med anskaffelsen er å samle eksiterende driftskontroll for «gamle» Asker kommune og tidligere Røyken og Hurum kommune under en ny felles plattform. 

Dagens driftskontrollanlegg består av et Citect SCADA system levert av Guard Automation AS og et iFix SCADA system levert av ABB. Asker kommune har som mål at omlegging til nytt system skal gjennomføres effektivt for å redusere perioden og ulempen ved å drifte anleggene med 3 forskjellige skjermsystemer.

Omfang:
• Anskaffelsen omfatter kun anskaffelse av skjermsystem, kommunikasjonsløsning og IKT-løsning. Anskaffelsen omfatter ikke oppgradering og utskifting av PLS og utstyr i utestasjoner. 

• Asker kommune har pågående prosjekter for oppgradering av utestasjoner inklusive utskifting av eldre PLS, RTU og pumpestyringer. Dette arbeidet vil pågå uavhengig av denne anskaffelsen.

• Eksisterende anlegg har omfang på ca. 170 avløpsstasjoner, 116 vannstasjoner. Eksisterende anlegg omfatter også 4 renseanlegg og 1 vannbehandlingsanlegg. Totalt antall innsamlede signaler er anslagsvis 30.000.

Avtaleperioden blir fra oktober 2022- til desember 2023

Oppdragsgiver: Asker kommune
Søknadsfrist: 5. august

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.