Aktuelt

Nord universitet søker rådgivningstjenester

Illustrasjonsbilde: Getty Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Nord universitet tilbyr rammeavtale på ulike konsulent- og rådgivningstjenester innen byggebransjen.

Av Bjørn Laberg

Aktiviteten ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder i Nordland og Trøndelag. Formålet med anskaffelsen er å få på plass ny rammeavtale for konsulent- og rådgivningstjenester for Nord universitet sine campus/studiesteder i Bodø, Mo i Rana, Levanger, Steinkjer, Stjørdal, Namsos, Nesna og Stokmarknes.

Rammeavtale skal dekke Nord universitet sitt behov for rådgivning og konsulentbehov på eksisterende eiendom, gjeldende ombygginger / omgjøringer i eiendomsmasse, søknader mot det offentlige, prosjektledere på større og mindre prosjekt, utøve uavhengig kontroll samt være Nords byggherrerepresentant i større og mindre tiltak.

Omfanget av avtalen anslås til cirka 1-1,5 millioner kroner per år. Rammeavtalens varighet vil være to år. Oppdragsgiver skal ha opsjon på forlengelse av rammeavtalen i ytterlige to (1+1) år, til sammen maksimalt fire år. Totalverdi på avtalen ligger dermed rundt 6 millioner kroner, eks MVA.

Avtalen gjelder følgende fagfelt:

• Rådgivende ingeniør byggteknikk, RIB.
• Rådgivende ingeniør elektro, RIE.
• Arkitekt, ARK.
• Rådgivende ingeniør VVS, RIV.
• Rådgivende ingeniør brannteknikk, RIBr.
• Prosjektleder, kontaktperson

Tiltakshaver: Nord universitet
Tilbudsfrist: 2. juni 2022
Verdi: 6 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.