Aktuelt

– Nå styres det mot grønt industrihavari

Bildet: Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien

KRONIKK: – Nå er det fullt alvor. Vi taper arbeidsplasser og opplever at myndighetene er handlingslammet i å håndtere usikkerheten for næringslivet.

Av Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien

Markedssvikt og høye strømkostnader medfører et ras av permitteringer i treindustrien. På kort tid har bedrifter som Alvdal Skurlag, Moelven Byggmodul, Talgø MøreTre og RingAlm meldt om permitteringer. I går kom den nedslående beskjeden om at hjørnesteinsbedriften og elementprodusenten Støren Treindustri permitterer 100 ansatte. Flere bedrifter kan komme etter. 

Situasjonen er svært alvorlig både for de som nå står uten arbeid og for bransjen som helhet. Det er satt i gang enorme investeringer både i teknologi og kompetanse. Dette kan nå gå tapt. Vi var forespeilet et grønt industriløft der vår industri var blant de prioriterte sektorene. I stedet er vi i ferd med å få et grønt industrihavari.

Bedriftene i treindustrien rammes av en dramatisk markedssvikt i byggenæringen. Ordreinngangen er i kraftig oppbremsing ifølge NHOs siste medlemsundersøkelse. Det er kraftig fall i salg av nye boliger, og i tillegg er det varslet vesentlig brems i offentlige prosjekter. Ifølge siste medlemsundersøkelse forventer hele 79 % av bedriftene i Treindustrien en forverring i markedsutsiktene de neste seks månedene. 

Myndighetene klarer ikke å håndtere usikkerheten på noen områder. Vi erfarer nå at mange kommuner utsetter planlagte investeringer og vedlikehold også utover økonomiplanperioden på fire år. Dette slår direkte ut på arbeidsplasser i byggenæringen. Vi ber kommunene om å ikke utsette planlagte investeringer og om å opprettholde et godt nivå på vedlikehold av bygg. Ved å bruke rollen som offentlig bestiller kan myndighetene bidra til aktivitet i byggenæringen og dempe usikkerheten.

Samtidig som markedet svikter, er strømkostnadene for bedriftene mangedoblet. Det nye fastprisregimet løser ingenting for bedriftene. Vi får tilbakemelding om at tilbudene som nå kommer på fastprisavtaler ligger ti ganger høyere enn det som var prisene ved begynnelsen av året. Tilgang på ren og rimelig kraft har vært en forutsetning for konkurransekraft for norsk industri i alle år.

Det er alvorlig at uforutsigbarheten framover knyttet til energitilgang og prisnivå ikke håndteres. Det trengs politiske grep som sikrer at industrien har levelige rammevilkår på strøm og som tar ned usikkerheten for bedriftene.