Fagartikkel

Nå kommer nye retningslinjer for elektriske installasjoner i baderom

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Det er ekstra viktig å ivareta elsikkerheten på badet. Nå er Byggebransjens våtromsnorm oppdatert i henhold til de nyeste kravene i NEK 400. I baderom er det ofte mye elektrisk utstyr, for eksempel belysning, gulvvarme, vaskemaskin og tørketrommel.

– Elektroinstallasjoner krever samarbeid på tvers av fagene, slik at man ivaretar krav til elsikkerhet samtidig som man ivaretar krav til fuktsikkerhet og planløsning, sier seniorforsker og faglig leder for Byggebransjens våtromsnorm (BVN), Thale Plesser i SINTEF.

Ny NEK 400 i 2022

NEK 400 beskriver utførelse av elektriske installasjoner. Standarden inneholder en rekke egne krav til rom med dusj og badekar. BVN er nå oppdatert etter siste utgave av NEK 400.

BVN 45.110 Elektriske installasjoner i våtrom beskriver hvordan man oppnår sikre elektriske installasjoner i våtrom. Sonene med spesielle krav til elektriske installasjoner ved dusj med dusjdører er oppdatert.

Anvisningen inneholder også:

  • oppdatert beskrivelse av hvor de særskilte kravene til baderom gjelder
  • oppdaterte beskrivelser av tilleggsutjevning (jording) av sluk og slukrist
  • oppdatert anbefalinger for kapslingsgrad til stikkontakt som er plassert i sprutsonen fra vask
  • egne avsnitt om krav til plassering og strømtilførsel for ulike typer elektrisk utstyr, blant annet varmtvannsbereder, massasjekar, vaskemaskin og tørketrommel.

Plassering av vaskemaskin, tørketrommel og varmtvannsbereder

BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger viser planløsninger som oppfyller krav i TEK17 og NEK 400.

Bildet: Minste tilgjengelige baderom med klosett, servant, dusj og vaskemaskin. Vaskemaskin og tørketrommel er plassert utenfor sonene med begrensninger på elektrisk utstyr. Ill.: SINTEF

De oppdaterte planløsningene viser plassering av vaskemaskin, tørketrommel og varmtvannsbereder som er i henhold til NEK 400, samtidig som krav til planløsning i TEK17 tilfredsstilles. Flere av planløsningene er også oppdatert slik at de oppfyller BVNs anbefalinger til betjeningsareal og størrelse på utstyr.

Mange brukergrupper, for eksempel barnefamilier, setter pris på å ha et badekar. Et badekar tar mer plass enn en dusj, og hvis plassen er knapp kan det bli vanskelig å oppfylle kravene til tilgjengelighet.

Anvisningen viser også eksempel på baderom med badekar, der man kan ta ut badekaret og dermed oppnå at baderommet oppfyller tilgjengelighetskravene.

Bildet: Elektriske installasjoner i baderom må planlegges med utgangspunkt i plassering av dusj eller badekar. I sone 0, 1 og 2 er det særskilte krav til elektriske installasjoner. Ill.: SINTEF

Andre reviderte anvisninger i Byggebransjens våtromsnorm:

  • BVN 31.210 Gulv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning
  • BVN 45.205 Gulv med elektrisk varmeanlegg. Elektroarbeid
  • BVN 56.110 Varmekabler og varmefolier. Produkter til elektrisk varme i gulvkonstruksjoner
  • BVN 62.471 Egenkontroll av elektroarbeider. Sjekkliste for prosjektering
  • BVN 62.475 Egenkontroll av elektroarbeider. Sjekkliste for utførelse

KILDE: SINTEF

logo
Bjørn Laberg