Aktuelt

Lover systemløsninger med minst 100 års levetid

Bildet: Ombruk og bærekraft i fokus for Spilka Building Solutions, slår salgssjef Roger Helgesen fast. Foto: Odd Borgestrand

[email protected] Oslo 2022: Spilka Building Solutions i Ålesund har sirkulærøkonomi som en viktig del av sin forretningside når de nå sikter seg inn i byggmarkedet med komplette systemløsninger som gjør det enklere å bygge mer kostnadseffektivt og bærekraftig.

Av Odd Borgestrand

Selskapet har mottatt flere priser for sitt fleksible festeystem for fasadeplater.

– Alle våre løsninger er designet for ombruk, forteller salgssjef Roger Helgesen, som er spesielt stolt over bærekraftsprisen for 2022, der juryen består av representanter fra Arkitekthøgskolen, DOGA, NTNU og flere andre anerkjente fagmiljøer.

Hundre prosent ombrukbart

– Vår første satsning er Fixade – en ressurseffektiv og ombrukbar løsning for platefasader. Dette er et klipsbasert innfestingssystem av fasadeplater. Systemet er hundre prosent ombrukbart og har 60 års garanti. I det mest krevende korrosjonsmiljøet vil levetiden være på minst 100 år, mens levetiden i tørrere klima på Østlandet trolig vil være det dobbelte, hevder Helgesen overfor Byggfakta. 

– Når det er gått 100 eller 200 år er alt materiell fortsatt resirkulerbart, og kan dermed bli et nytt produkt. Vi oppfyller dermed alle kjente miljøkrav, fortsetter sunnmøringen som hevder at han kan stå inne for alt av faktainformasjon i denne saken. 

Morselskapet Spilka Industri har nærmere 90 års erfaring med stål som råvare, med spisskompetanse innen utvikling og produksjon av stålkomponenter. Det var dette selskapet som lanserte Husmorvinduet i sin tid, og som i dag eksisterer under merkenavnet H-vinduet. Denne kompetansen har datterselskapet tatt med seg inn i utviklingen av det salgssjefen betegner som smarte og bærekraftige byggesystemer til byggemarkedet.

Utallige designmuligheter

– Men selv dette systemet har sine begrensninger. Det kan ikke benyttes på fasader av tre, fiber eller betongflater, men til prefabrikkerte fasadeplater, steinullplater og sementbaserte fasadeplater. Her finnes det en rekke nasjonale og internasjonale produsenter. Våre løsninger skal bidra til enklere hverdager, mer solide bygninger og bedre ivaretakelse av omgivelsene, slår Helgesen fast.

Systemet har betegnelsen Fixade, og er et fleksibelt festesystem som gir utallige designmuligheter. Systemet er utviklet for 6 mm fasadeplater, men flere varianter for ulike platetykkelser er under utvikling. Klipsene kan lakkeres etter ønske for å gi et sømløst eller kontrastfylt uttrykk. Helgesen og hans kolleger deltar på messa på Lillestrøm for å komme i kontakt med nye beslutningstakere innen bygg.

Tror på lysende fremtid

– Ofte er beslutningstakerne påvirket av arkitektene, men det er alltid byggherren eller totalentreprenøren som setter rammene. Derfor er både byggherrer, entreprenører og arkitekter viktig for oss disse dagene, sier han.

Hovedmarkedet ligger innen næringsbygg og offentlige bygg som skoler og helsebygg, men også innen boligmarkedet, men da først og fremst funkisboliger. Satsingsområdet så langt har vært nærmarkedet i Møre og Romsdal i tillegg til Oslo og Viken, der det er størst byggeaktivitet og dermed størst volum. Helgesen er ikke i tvil om at selskapet har en lysende framtid, fordi de vil bidra med smarte løsninger for byggebransjen, og dermed også bidra til å redusere det store fotavtrykket som byggebransjen står bak.

Bildet: Helgesen og hans kolleger deltar på messa på Lillestrøm for å komme i kontakt med nye beslutningstakere innen bygg. Foto: Odd Borgestrand