Prosjektnyheter

Klart for nye Søndre Borgen helsehus

Illustrasjon: Linje Arkitektur

AKTUELLE PROSJEKTER: Asker kommune har tildelt Veidekke oppdraget med å bygge det nye helsehuset på Borgen i Asker.

Av Bjørn Laberg

Dette blir et nytt frittstående bygg for 40 beboere ved siden av det eksisterende helsehuset på Borgen.

Eksisterende sykehjem er organisert rundt et øvre adkomst torg med administrasjon sentralt i anlegget. Anlegget består av 4 avdelinger fordelt over 2 etasjer. De eksisterende romløsningene er knappe og er basert på dobbeltrom og firemansrom. I sokkeletasje er det i tillegg til sekundærarealer innredet en fireavdelings barnehage.

Kontrakt er en totalentreprise verdt 132 millioner kroner ekskl. mva.

Gatebruksplan og ny adkomst vurderes, tilrettelagt med sentral adkomst og god orientering til helsehus, barnehage og bogrupper i sykehjemmet. Restverdi/potensiale i eksisterende bygg og mulig bruk av massivtre i nybygg vurderes. I tillegg etableres godt orienterte utearealer med gode sol og lysforhold. Utearealer for spasertur og opphold tilknyttes boenhetene via uterom i parken med god romslighet, kvalitet og tilrettelagt for god trivsel.

Søndre Borgen Helsehus blir på totalt cirka 4.700 m2 BTA med universell utforming, beliggende på vestre side av dagens helsehus. Bygget blir på fire etasjer inklusiv kjeller med gode arkitektoniske kvaliteter og funksjonelle løsninger for effektiv drift. Bygget får behandlingsrom, trimrom, beboerrom, garderobefasiliteter for ansatte og diverse andre støttefunksjonsrom til glede og nytte for beboere, pårørende og ansatte. Bygget blir levert med et miljøriktig og effektivt geovarmeanlegg, og byggeprosessen blir utført som en fossilfri byggeplass.

Planlagt byggestart er satt til oktober med overtakelse i august 2023.

– Vi er veldig glade for å ha vunnet dette prosjektet, da helsebygg er et satsningsområde for oss i Veidekke. Vi har tidligere hatt flere gode prosjekter med Asker kommune som vi opplever som en profesjonell og god kunde å jobbe for. Derfor er det ekstra hyggelig at vi gikk av med seieren i konkurransen om oppdraget, sier distriktsleder Gro Brathovde i Veidekke Bygg Buskerud.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.