Prosjektnyheter

Inviterer til konkurranse om samspillsentreprise

Bildet: Det er besluttet at eksisterende bygningsmasse på tomten skal rives, men det er ønskelig at tilbygget fra 2010 beholdes. Foto: Google street view

AKTUELLE PROSJEKTER: Aurskog-Høland kommune inviterer til konkurranse om samspill, utvikling og bygging av nye Aursmoen skole og barnehage.

Av Bjørn Laberg

Anskaffelsen omfatter to faser, samspillsfase og utførelsesfase. 
Dette innebærer rivning av eksisterende bygningsmasse, utvikling og bygging av en ny 1-10 skole. I tillegg skal det bygges ny barnehage med 10 avdelinger, ressursavdeling, voksenopplæring, fritidsklubb og idrettshall. Prøvedriftsfase blir også medregnet. Den foreløpige planen er byggene skal være klare for innflytting i 2024.

Aurskog-Høland kommune har en rekke overordnede behov og målsetninger for prosjektet:

• Legge til rette for flerbruk, sambruk og merbruk av arealer
• Ivareta kommunens behov for arealeffektivitet
• Ha gjennomgående høyt fokus på miljø, klima og bærekraft, blant annet:
• Bygget skal Svanemerkes
• Massivtre skal benyttes som bæresystem
• Lave klimagassutslipp
• Gi høy fleksibilitet i løsninger for eventuell endret fremtidig bruk

Litt fra konkurransegrunnlaget:

• Anskaffelsen inkluderer også en opsjon på svømmehall med opplæringsbasseng på 12,5 x 9,5 meter. Opplæringsbassenget skal også inkludere en rullestolrampe.

• Skolen skal utformes som en 3-parallell skole og ha en samlet kapasitet for 858 elever, hvorav 588 elever for 1.-7. trinn og 270 elver for 8.-10. trinn. Barnehagen skal ha en samlet kapasitet for 180 barnehageplasser fordelt på 10 avdelinger, og ressursavdelingen skal ha en kapasitet for 15 elever. 

• Voksenopplæringen skal ha en kapasitet på ca. 30 elever. Idrettshallen skal ha en aktivitetsflate på 25 x 45 meter, med 9 meter takhøyde og ha 3 tilhørende garderobesett. Anlegget skal også være tilgjengelig for nærmiljøet på kveldstid. 

• Videre er det besluttet at eksisterende bygningsmasse på tomten skal rives, men det er ønskelig at tilbygget fra 2010 beholdes. Dette forutsetter at det eksiterende tilbygget integreres med den nye bebyggelsen på en god måte.

• Blant de kvalifiserte leverandørene vil oppdragsgiver velge fire leverandører som vil motta invitasjon til å delta i konkurransens trinn 2 (tilbudsfasen). Bare disse kan levere tilbud. Valget blant kvalifiserte tilbydere vil basere seg på en vurdering av hvilke tilbydere som best tilfredsstiller kvalifikasjonskravet

• Leverandøren skal ha – eller knytte til seg – arkitektfirma som har erfaring fra tilsvarende relevante arkitektoppdrag. Som relevante oppdrag regnes bygg tilsvarende størrelse og kompleksitet.

Tilbudsfrist: 9. juli 2021

Verdi: Cirka 350 millioner kroner

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.