Prosjektnyheter

– Dette vil bli en attraktivt, leken og inkluderende møteplass

Bildet: Løren aktivitetspark og flerbrukshall blir et opplevelsesområde for inne- og uteaktiviteter. Illustrasjon: Pir II/Oslobygg KF

AKTUELLE PROSJEKTER: Oslo kommune ved Oslobygg KF har inngått kontrakt med Håndverkskompaniet AS, som i sterk konkurranse med 12 andre entreprenører vant anbudskonkurransen for Løren aktivitetspark og flerbrukshall. Byggearbeidene starter opp i mai 2023, og det nye anlegget er planlagt å stå ferdig våren 2025.

Av Bjørn Laberg

– Vi skal bygge et frodig og variert opplevelsesområde for både inne- og uteaktiviteter. I tillegg til egenorganisert trening, skal det nye anlegget invitere til spill, lek og avslapning. Det ferdige anlegget vil bli et viktig aktivitetspunkt på Den grønne ringen, som er en planlagt gang- og rekreasjonstrase gjennom Hovinbyen, forteller direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF.

Illustrasjon: Pir II/Oslobygg KF
Høye forventninger

Grimsby er svært fornøyd med å få med seg Håndverkskompaniet som totalentreprenør for Løren aktivitetspark og flerbrukshall.

– Det er høye forventninger til leveransene i prosjektet. Vi er glade for å ha med oss en erfaren entreprenør med god kompetanse på tilsvarende anlegg, sier hun.

– Vi har de beste erfaringer med tidligere godt samarbeid med Oslobygg. Nå ser vi frem til å ta fatt på dette spennende prosjektet, sier daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet AS

Illustrasjon: Pir II/Oslobygg KF
Flerbrukshall med rom for dans og kampsport

Oslobygg skal bygge en innholdsrik flerbrukshall over to plan med et bruksareal på 2 500 kvadratmeter i Lørenveien 64 i utkanten av bydel Grünerløkka i Oslo. Spilleflaten på 16×24 meter er blant annet tilpasset volleyball, badminton og treningsbaner for basket og mini-håndball. I tillegg rommer den nye flerbrukshallen treningsarealer som legger til rette for sambruk mellom dans, kampsport og styrketrening. I vestibylen er det planlagt en utlånssentral for idrettsutstyr som kan brukes til aktiviteter og lek i både hallen og parken.

Illustrasjon: Pir II/Oslobygg KF
Leken, inkluderende aktivitetspark

Aktivitetsparken på 6 000 kvadratmeter består av grønnstruktur, gangforbindelser, varierte aktivitetsflater og ulike sosiale uterom som avgrenses av vegetasjonsfelt og trær. Parken skal ha et fokus på fysisk aktivitet for jenter samt barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Den vil blant annet kunne tilby klatremuligheter på vegger og lave murer, bordtennis, streetbasket, trampoliner, balansekuler, minigolf, sjakk, petanquebane, hengenett og hengekøyer. Det etableres sosiale møteplasser med bord, flyttbare caféstoler og solstoler. Alle gangveier og møteplasser vil ha universelt utformet dekke og helning.

IIlustrasjon: Pir II/Oslobygg KF

– Som en av de største byggherrene i landet, har Oslobygg ambisjoner om å bidra til å skape gode, levende nabolag. Jeg er sikker på at Løren aktivitetspark og flerbrukshall vil bli en attraktivt, leken og inkluderende møteplass både i lokalmiljøet og i resten av Oslo, sier direktør i Oslobygg, Eli Grimsby.

Pådriver for det grønne skiftet

Løren aktivitetspark og flerbrukshall har høye miljømål, og stiller krav til miljøvennlig materialbruk, materialgjenvinning og gjenbruk av bygningselementer. Flerbrukshallen skal bygges etter passivhusstandard og oppnå energikarakter A. Ambisjonen er å redusere klimagassutslippet fra nybygget med 40 prosent sammenlignet med referansebygg.

Byggeplassen skal være fossilfri med stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner. Prosjektet skal etterspørre utslippsfrie løsninger der det er mulig, og i tråd med Oslo kommunes miljømål skal anleggsmaskiner og transport til og fra byggeplass være utslippsfrie innen 1.1.2025.

– Som Oslo kommunes eget bygg- og eiendomsforetak, har Oslobygg KF et ansvar og en stor mulighet til å være rollemodell og pådriver i det grønne skiftet. Som en av de største utbyggerne i landet, vil vi bruke vår posisjon til å dra bransjen med oss i en mer bærekraftig retning, sier Eli Grimsby.

– Dette prosjektet har høye miljø og energikrav, og vi ser frem til å utnytte og videreutvikle vår gode kompetanse på dette området, sier Sivert Varvin.

Byggherre: Oslobygg KF
Totalentreprenør: Håndverkskompaniet AS
Arkitekt: Pir II

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.