Byggfakta Nyheter-redaksjonen

Byggfakta Nyheters / VVS aktuelts journalistiske virksomhet er forankret i bestemmelsene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Dette skal sikre at våre reportasjer er etterrettelige og presseetisk forsvarlige.

Fagbladet Byggfakta Nyheter(tidligere Byggaktuelt) ble etablert i 1985 og er et uavhengig fagtidsskrift for bygg, anlegg og kommunalteknikk. 1. januar 2013 skiftet bladet navn til Byggfakta Nyheter.

Fagnettsiden Byggfaktanyheter.no skal være den naturlige informasjonskilden for alle deler av bygg- og anleggsbransjen. Våre lesere arbeider hos profesjonelle byggherrer, i arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, hos entreprenør- og håndverksbedrifter, i byggevarehandelen, i boligbyggelag og borettslag, VVS-bransjen, i kommunenes tekniske sektorer, på vegkontorene og i skoleverket. I tillegg leses vi av politikerne på Stortinget og byråkratene i departementene.

Med tilgang på Byggfakta SMART prosjektdatabase, følger Byggfakta Nyheter utviklingen innen prosjektmarkedet for bygg- og anlegg. Dermed gis leserne våre unik og oppdatert informasjon om trender og utviklingstrekk i markedet. Både gjennom publisering av aktuelle prosjektnyheter på nett og i fagbladet, men også ved å tilby leserne nedlastbare rapporter, basert på tall fra prosjektdatabasen.

Vi er interessert i tilbakemeldinger fra leserne og tips om gode saker. Kontakt oss gjerne direkte (se kontaktinfo under) eller send en mail til [email protected] 

Pressemeldinger sendes til samme e-postadresse.

I redaksjonen finner du:

Bjørn Laberg
Ansvarlig redaktør
Mobil: 93 60 05 18
b[email protected]

Marked:

Kristen Sandvold
Annonsekonsulent
Mobil: +47 95 72 10 68
[email protected]