Bladet Byggfakta nyheter ble etablert i 1985 og er et uavhengig fagtidsskrift for bygg, anlegg og kommunalteknikk.

Byggfakta Nyheter er en naturlig informasjonskilde for påvirkere og beslutningstakere på alle nivåer, både i privat og offentlig sektor. Det er et bransjepolitisk og tverrfaglig tidsskrift, som leses på grunn av sin saklige og faglige profil.

Byggfakta Nyheter når bredt ut i bransjen, til over 30 000 mottakere av papirutgave og e-blad.
Våre lesere arbeider hos profesjonelle byggherrer, i arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, hos entreprenør- og byggehåndverksbedrifter, i byggevarehandelen, i boligbyggelag og borettslag, i kommunenes tekniske sektorer, på vegkontorene og i skoleverket. I tillegg leses vi av politikerne på Stortinget og byråkratene i departementene.

Redaksjonen i Byggfakta Nyheter står bak innholdet i Byggfakta Nyheter og VVS aktuelt.