Infrastruktur

Zinga sikrer stålbruer i sommer

BEFARING: Thor Smette i Zinga, Svein Fossen i Viken fylkeskommune og Darius Medlinskas fra Consolve på befaring før bruarbeidene i Viken startet opp.

Viken fylkeskommune sikrer i sommer stålbruer på Ringerike og i Numedal med ZINGA.

Killingstraumen bru som krysser Ådalselva på Ringerike, er en av bruene som får ny galvanisk beskyttelse. Stålbrua er fra 1953 og ble den gang bygget med fire spenn på i alt 130 meter. 

– Vi stiller store krav til miljø. Vi skal benytte miljøvennlige produkter for å vedlikeholde våre stålbruer. Det leverer ZINGA som er basert på et produkt fra naturen og helt ufarlig for miljøet når det er ferdig tørket, sier byggeleder Svein Fossen for infrastruktur i Viken Vest, som tilsvarer det gamle Buskerud.

Viken fylkeskommune skal vedlikeholde og sikre flere eldre stålbruer mot rust. I år skal også bruene Torskjestryken og Haugen i Flesberg og Gvammen i Rødberg behandles.


Eldre stålbruer trenger vedlikehold. Zinga gir ny galvanisk beskyttelse.

Banebrytende

Totalbehandling av stålbruker med ZINGA blir første gang benyttet i Viken i fjor.

– Vi Zinga-behandlet tre bruer i fjor. Også i år skal vi totalbehandle hele bruer. Det som vil avgjøre mye, er at arbeidet er utført skikkelig. Det sikrer Norconsult som er inspektører for arbeidet som utføres, sier Fossen.

– En fordel med Zinga er rask påføring Dermed kan trafikken avvikles tilnærmet som normalt, sier Fossen.

Fornyer sikring
Bruene i Viken får to lag med ZINGA, totalt 120μ beleggtykkelse. Det gir en katodisk beskyttelse med 120 my. Før påføring av det beskyttende belegget, sandblåses bruene.

– ZINGA har flere fordeler. En av dem er tidsbruken uten at det går ut over holdbarheten. Det er en unik kombinasjon: Rask påføring og lang holdbarhet med minimalt fremtidig vedlikehold, sier Thor Smette i ZINGA Scandinavia AS.


Rust fjernes og to lag ZINGA skal påføres og sikrer Viken-bruene med galvanisk beskyttelse.

Bruene som sikres med ZINGA:

Killingstraumen bru Fv 2786 i Ringerike kommune.

Brua er en fire spenns platebru med underliggende fagverk i stål. Den er bygd i 1953 og har fire spenn på til sammen 130 meter. Brua går over Ådalselva. Totale mengde bjelker som skal behandles, er 800 kvadratmeter.

Torskjestyken bru Fv 2782 i Flesberg kommune.

Brua er en et spenns platebru med underliggende bjelker i stål. Den er bygd i 1963 og har et spenn på 55 meter. Brua går over Numedalslågen. Totale mengde bjelker som skal behandles, er 600 kvadratmeter.

Haugen bru Fv 2782 i Flesberg kommune.

Brua er en et spenns platebru med underliggende bjelker i stål. Den er bygd i 1965 og går over Numedalslågen. Totale mengde bjelker som skal behandles, er 500 kvadratmeter.

Gvammen bru Fv 2802 i Rødberg kommune.

Brua er en et spenns platebru med underliggende fagverk i stål. Den er bygd i 1953 og har ett spenn på 49 meter. Brua går over Numedalslågen. Totale mengde bjelker som skal behandles, er 490 kvadratmeter.